Předsedou organizačního výboru Pride Business Fora je Christian Schwenke

Christian Schwenke

Christian Schwenke se od poloviny září ujal nově vytvořené pozice předsedy organizačního výboru Pride Business Fora (PBF). Jeho rolí bude zejména prezentovat cíle a hodnoty této platformy vůči firemním partnerům, veřejnosti a médiím. Pride Business Forum jako jediné v ČR vytváří prostor pro mezifiremní diskuzi o LGBT rovnosti na pracovišti a umožňuje firmám vyměňovat si zkušenosti a příklady dobré praxe v této oblasti.

Christian Schwenke pracuje jako General Manager Hilton Prague Old Town. V roce 2011 stál u zrodu Pride Business Fora a od začátku je členem jeho organizačního výboru. V Hilton Worldwide působí již 17 let. V rámci této sítě pracoval vedle řady míst ve svém rodném Německu i v Antverpách, Budapešti a od roku 2011 v Praze. Má vybudovanou síť kontaktů jak v korporátním světě, tak v organizacích jako jsou Out & Equal nebo Human Rights Watch.

„Jako předseda organizačního výboru PBF chci pomoci posílit spolupráci českých a mezinárodních společností pří sdílení zkušenosti s podporou LGBT diverzity ve firmách. Chci podpořit vznik nových myšlenek a nápadů v této oblasti. Mým cílem je zvýšit povědomí o přínosu diverzity pro firemní úspěch a rozvoj. Jsem totiž přesvědčen, že lidé pracují opravdu dobře v takových týmech, kde se cítí respektovaní a oceňovaní,“ říká Christian Schwenke. „PBF chce pokračovat ve vytváření business příležitostí, jak využít LGBT trh a propojovat domácí a mezinárodní firmy. Jako na jednu z prvních věcí se s kolegy zaměříme na zvýšení počtu členů PBF a zvýšení povědomí o našich iniciativách a oblastech, na které se zaměřujeme,“ dodává.

Pride Business Forum je jedinou platformou v Česku, na které si zaměstnavatelé vyměňují zkušenosti a příklady dobré praxe při zavádění LGBT rovnosti na pracovišti. PBF spolupracuje se soukromou i veřejnou sférou a přináší manažerům a byznys profesionálům ojedinělou příležitost ke sdílení zkušeností v otázkách diverzity ve firemním prostředí. Kromě největší výroční konference na téma LGBT rovnosti v Česku, kterou pořádá od roku 2011, platforma také organizuje menší tematické workshopy nebo networkingová setkání.

Firmy připojující se k Pride Business Forum podepisují Memorandum, jímž se veřejně hlásí k principům LGBT rovnosti na pracovišti (plné znění ZDE). Dosavadními signatáři Memoranda jsou: Accenture, Amazon, Clearstream Operations, innogy, Vodafone ČR, Hilton Hotel Prague, IBM, Ogilvy, SAP ČR, SAP Services, Ariba Czech, Concur, Prague Pride a Byznys pro společnost.

Od letošního roku iniciativa také uděluje ceny LGBT Friendly Employer, kterou v červnu jako první obdržela společnost Vodafone.