Předseda ÚOHS potvrdil rozhodnutí o kartelu Carpathia

logisitka kartel

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna z velké části potvrdil rozhodnutí ve věci zakázané dohody nákladních železničních přepravců – tzv. kartel Carpathia. Předseda ÚOHS potvrdil prvostupňové rozhodnutí z června 2020 po věcné stránce, pouze výrok o pokutě ve výši 10 000 000 korun, která byla uložena soutěžiteli ARGO LOGISTICS, s.r.o., byl zrušen a pokuta má být znovu přezkoumána v první instanci, neboť její výše nebyla řádně odůvodněna.

„V daném případě se jednalo o tzv. tvrdé omezení hospodářské soutěže. Tyto kartelové dohody mají již ze své podstaty vždy škodlivý dopad na hospodářskou soutěž a jsou pro zdravé fungování hospodářské soutěže nejzávažnější hrozbou,“ uvedl k případu předseda Petr Mlsna.

Podle rozhodnutí Úřadu uskutečňovali soutěžitelé AWT Čechofracht a.s., INTERFRACHT s.r.o., ARGO LOGISTICS, s.r.o., SPEDICA, s.r.o. a Rail Cargo Austria AG zakázanou dohodu v souvislosti s vlakovým projektem Carpathia, Sylvania a nová Carpathia, když si na základě nedovolené spolupráce rozdělovali zákazníky a zakázky na přepravu zboží, koordinovali ceny těchto služeb a vyměňovali si citlivé obchodní informace. Kartelová dohoda narušila hospodářskou soutěž na trhu nákladní železniční přepravy a zasílatelství a byla způsobilá ovlivnit obchod mezi členskými státy Evropské unie. Svým jednáním železniční přepravci porušili jak český zákon o ochraně hospodářské soutěže, tak článek 101 Smlouvy o fungování Evropské unie.

K protisoutěžnímu jednání docházelo mezi lety 2004 až 2013, přičemž společnost SPEDICA se dohody účastnila pouze v letech 2008 – 2010 a společnost INTERFRACHT 2010 – 2013. Účastníci kartelu měli uzavřenou smlouvu o spolupráci, podle níž si neměli navzájem přebírat zakázky. Za tímto účelem provozovali také rezervační systém, jehož prostřednictvím se vzájemně informovali o jednotlivých rezervovaných transportech a cenách za tyto transporty, aby jiný účastník dohody nemohl nabídnout výhodnější cenu. Tím docházelo k rozdělování zákazníků a koordinovanému postupu vůči nim.

Proti prvostupňovému rozhodnutí podali rozklad pouze soutěžitelé INTERFRACHT s.r.o. a ARGO LOGISTICS, s.r.o. Předseda Úřadu jejich námitky převážně zamítl, přisvědčil pouze námitce o nepřiměřenosti pokuty pro ARGO LOGISTICS. V této části bylo rozhodnutí zrušeno a o pokutě se bude znovu rozhodovat v I. instanci.

Uložené pokuty

Rail Cargo Austria AG upuštěno od uložení pokuty (leniency)

AWT Čechofracht a.s. 1 826 000,- Kč (leniency II)

INTERFRACHT s.r.o. 2 357 000,- Kč (potvrzena)

SPEDICA, s.r.o. 4 243 000,- Kč (narovnání)

ARGO LOGISTICS, s.r.o. o pokutě bude znovu rozhodováno v I. stupni

Napsat komentář

burza index Praha
Ekonomika

Nový index PX START

Pražská burza zavádí od 18. 12. 2023 výpočet nového indexu PX Start (ISIN CZ0160000035). Součástí indexu jsou všechny akcie obchodované na trhu START, v současné

Číst dále »