Předseda ÚOHS potvrdil rozhodnutí o kartelu Carpathia

logisitka kartel

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna z velké části potvrdil rozhodnutí ve věci zakázané dohody nákladních železničních přepravců – tzv. kartel Carpathia. Předseda ÚOHS potvrdil prvostupňové rozhodnutí z června 2020 po věcné stránce, pouze výrok o pokutě ve výši 10 000 000 korun, která byla uložena soutěžiteli ARGO LOGISTICS, s.r.o., byl zrušen a pokuta má být znovu přezkoumána v první instanci, neboť její výše nebyla řádně odůvodněna.

„V daném případě se jednalo o tzv. tvrdé omezení hospodářské soutěže. Tyto kartelové dohody mají již ze své podstaty vždy škodlivý dopad na hospodářskou soutěž a jsou pro zdravé fungování hospodářské soutěže nejzávažnější hrozbou,“ uvedl k případu předseda Petr Mlsna.

Podle rozhodnutí Úřadu uskutečňovali soutěžitelé AWT Čechofracht a.s., INTERFRACHT s.r.o., ARGO LOGISTICS, s.r.o., SPEDICA, s.r.o. a Rail Cargo Austria AG zakázanou dohodu v souvislosti s vlakovým projektem Carpathia, Sylvania a nová Carpathia, když si na základě nedovolené spolupráce rozdělovali zákazníky a zakázky na přepravu zboží, koordinovali ceny těchto služeb a vyměňovali si citlivé obchodní informace. Kartelová dohoda narušila hospodářskou soutěž na trhu nákladní železniční přepravy a zasílatelství a byla způsobilá ovlivnit obchod mezi členskými státy Evropské unie. Svým jednáním železniční přepravci porušili jak český zákon o ochraně hospodářské soutěže, tak článek 101 Smlouvy o fungování Evropské unie.

K protisoutěžnímu jednání docházelo mezi lety 2004 až 2013, přičemž společnost SPEDICA se dohody účastnila pouze v letech 2008 – 2010 a společnost INTERFRACHT 2010 – 2013. Účastníci kartelu měli uzavřenou smlouvu o spolupráci, podle níž si neměli navzájem přebírat zakázky. Za tímto účelem provozovali také rezervační systém, jehož prostřednictvím se vzájemně informovali o jednotlivých rezervovaných transportech a cenách za tyto transporty, aby jiný účastník dohody nemohl nabídnout výhodnější cenu. Tím docházelo k rozdělování zákazníků a koordinovanému postupu vůči nim.

Proti prvostupňovému rozhodnutí podali rozklad pouze soutěžitelé INTERFRACHT s.r.o. a ARGO LOGISTICS, s.r.o. Předseda Úřadu jejich námitky převážně zamítl, přisvědčil pouze námitce o nepřiměřenosti pokuty pro ARGO LOGISTICS. V této části bylo rozhodnutí zrušeno a o pokutě se bude znovu rozhodovat v I. instanci.

Uložené pokuty

Rail Cargo Austria AG upuštěno od uložení pokuty (leniency)

AWT Čechofracht a.s. 1 826 000,- Kč (leniency II)

INTERFRACHT s.r.o. 2 357 000,- Kč (potvrzena)

SPEDICA, s.r.o. 4 243 000,- Kč (narovnání)

ARGO LOGISTICS, s.r.o. o pokutě bude znovu rozhodováno v I. stupni

Napsat komentář