Předplatné časopisu ICT NETWORK NEWS

Ceník předplatného v Kč za 1 výtisk
Roční předplatné 550,- / Půlroční předplatné 300,- / Kvartální předplatné 150,-
Termíny doručování – počítá se od nejbližšího čísla, které vyjde (např. platba v únoru, první doručené číslo bude 3, tedy březen, v případě letního dvojčísla 7–8 pak při platbě v červenci nebo srpnu první doručené číslo bude 9)

Souhlas s obchodními podmínkami (v případě nesouhlasu nelze uskutečnit objednávku):