Praha uspěla v evropské konkurenci v rámci zlepšování podnikatelského prostředí

Trh inovací

Trh inovací, projekt Magistrátu hlavního města Prahy, uspěl v Evropské ceně za podporu podnikání 2019, když byl zařazen na shortlist projektů v kategorii Zlepšování podnikatelského prostředí. Slavnostní předání cen se usktueční na konci listopadu ve finských Helsinkách.

Evropská cena za podporu podnikání už třináctým rokem oceňuje projekty z evropských zemí, které se nejvíce zasloužily o zlepšování situace malých a středních podniků. Každým rokem se přitom zvyšuje počet přihlašovaných projektů, letos jich bylo 260. Právě v takové konkurenci se Trh inovací prosadil na shortlist soutěže.

Na konečný výsledek si hlavní město počká do konce listopadu. Už samotná účast na shortlistu je ale úspěchem, zvláště s ohledem na to, že jde o projekt, který vznikl s minimálními vstupními náklady v řádu desítek tisíc korun.

Trh inovací je unikátní databázový systém sloužící pražským podnikatelům při hledání vhodného partnera mezi vědeckými a výzkumnými organizacemi pro různé podnikatelské projekty. Systém byl spuštěn v roce 2017, v současnosti je do něj zapojeno přes 140 vědecko‑výzkumných subjektů působících v Praze. Jedná se o veřejně dostupnou webovou aplikaci (http://www.trhinovaci.eu/), jejíž zjednodušená verze je k dispozici i pro mobilní telefony. Obsahuje detailní popis služeb a aktivit jednotlivých výzkumných pracovišť, a podnikatelé si tak mohou snadno najít partnera, s nímž by chtěli spolupracovat na řešení svého výzkumného požadavku. V aplikaci lze vyhledávat podle různých kritérií, vedle fulltextu například i podle oborového třídění či typu služeb.

Napsat komentář