Praha rozdělí městským částem 500 milionů korun na investiční projekty

Hlavní město Praha poskytne 500 milionů korun městským částem z investiční rezervy na investiční projekty. Finance půjdou na 70 projektů v oblastech školství, sociální oblasti nebo obnovy veřejného prostoru a zeleně.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy na jednání schválilo rozdělení účelových dotací ve výši 500 milionů korun pro městské části. Jedná se o finance z investiční rezervy, kterou hlavní město schválilo v rozpočtu pro letošní rok. Dělit se tak bude částka ve stejné výši jako v předchozích letech. V letošním roce je kladen zvýšený důraz nejen na včasné poskytnutí finančních prostředků, ale zejména na podpoření skutečně připravených projektů.

V minulých letech se často opakovala situace s prodlužováním přípravy projektů, jejímž důsledkem bylo nízké čerpání přidělených dotací. Hlavní město proto přistoupilo k podmínce určení dotací pro projekty skutečně připravené. Cílem je, aby Pražané brzy viděli výsledky podpořených projektů a finanční prostředky neležely nevyužité na účtech městských částí.

Městské části předem zaslaly celkem 139 žádostí o dotace na konkrétní projekty z oblastí, které jsou prioritami hlavního města. Jednalo se o školství, zejména navýšení kapacit základních a mateřských škol, nebo o sociální oblast, jako je například výstavba či rekonstrukce objektů sloužících pro pobytové služby seniorů. Dotace však bylo možné získat i na projekty v oblasti veřejného prostoru a zeleně a adaptace na klimatické změny. Celková radnicemi požadovaná výše o příspěvky činila téměř 2,4 miliardy korun.

Magistrát hl. m. Prahy nakonec podpoří 70 investičních akcí městských částí. Přitom hleděl i na to, aby se dostalo na co největší počet z nich. Větší městské části Praha 1 – Praha 22 si rozdělí v rámci 30 projektů 300 milionů korun, 35 menších radnic dostane dohromady 200 milionů korun na 40 akcí.

Většinu prostředků, konkrétně 365 milionů korun, stejně jako v minulém roce využijí městské části na podporu školství. Celkem se jedná o 41 projektů týkajících se rozšíření kapacit školských zařízení nebo volnočasového sportu a budování školských sportovišť.

Například Praha 3 obdrží od hlavního města na nástavbu základní školy Jeseniova 10 milionů korun, na výstavbu tělocvičny ZŠ Kunratice půjde 10 milionů korun.

Do Satalic poputuje na rekonstrukci Rekonstrukce domu pro seniory téměř 10 milionů korun. Z veřejných prostranství je možné zmínit park Zbyslavská, na jehož revitalizaci Praha 21 získá 6,5 milionů.

TZ

Zdroj: eGOVERNMENT NETWORK NEWS

Napsat komentář