Praha pořídí nové prvky městského mobiliáře

Rada hl. m. Prahy vzala na vědomí uzavření smlouvy na dodávku nových prvků městského mobiliáře se společností Energovod CZ, a.s., která zvítězila v otevřeném výběrovém řízení vyhlášeném městskou společností Technologie hl. m. Prahy (THMP). Konkrétně se jedná o dodání nových zastávkových přístřešků, zábradlí a velkokapacitních odpadkových košů, jejichž jejich instalaci a výměnu v ulicích metropole zajistí THMP namísto stávajícího mobiliáře poskytovaného od 90. let soukromou společností. Smlouva vypršela na konci letošního června a hlavní město Praha se rozhodlo ji dále neprodlužovat.

Nové prvky městského mobiliáře budou THMP dodávány od roku 2021 do roku 2023 a celková hodnota dodávky a instalace činí 689 880 800 Kč bez DPH. Smlouvu s dodavatelem uzavírá městská společnost Technologie hlavního města Prahy, která také připravovala výběrové řízení a zajistí kompletní inženýring a instalaci nového mobiliáře vlastními silami. Konkrétní podobu dodávaných prvků určila mezinárodní designerská soutěž v roce 2016.

Podle předsedy představenstva městské společnosti THMP Tomáše Jílka byla veřejná zakázka otevřená pro co nejširší okruh možných dodavatelů, kteří byli navíc osloveni v předběžných tržních konzultacích. „Jen důraz na ekonomickou kvalifikaci jsme zachovali tak, abychom zajistili dodávky v požadovaném množství a čase přiměřeně silným dodavatelem. Uzavřená rámcová smlouva nám umožní postupně odebírat potřebné množství dílů mobiliáře, a to včetně případných rezerv, vlastní instalace a výměna už pak bude v rukách našich pracovníků,“ vysvětlil Tomáš Jílek a doplnil, že smlouva zajistí dodávky přístřešků až po dobu čtyř let a následně odběr náhradních dílů.

TZ

Foto: IPR Praha

@RadekVyskovsky

Zdroj: eGOVERNMENT NETWORK NEWS

Napsat komentář

Generated by Feedzy