Praha chce omezit privatizace bytů ve správě městských částí

Hlavní město připravilo změnu Statutu hl. m. Prahy, která reaguje na přijatou Strategii rozvoje bydlení. Jedná se o dokument, který loni v dubnu schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy a deklarovalo v něm zájem zamezit další privatizaci obecního bytového fondu. Změna Statutu je nyní v připomínkovém řízení, ve kterém se budou vyjadřovat městské části.

Připravená změna Statutu spočívá v tom, že příjmy z prodeje bytů ve správě městských částí by putovaly do Fondu rozvoje dostupného bydlení hl. m. Prahy (FRDB), kde by byly rezervovány na investiční projekty dané městské části v bytové oblasti s cílem nesnižovat počet obecních bytů. Na celoměstské úrovni tento systém funguje od minulého volebního období, kdy příjmy z privatizace městských bytů nesvěřených městským částem začaly plynout právě do nově vzniklého FRDB.

Mezi lety 2019 a 2021 městské části prodaly celkem zhruba 1 500 bytů. Některé městské části je prodávají v aukcích za nejvyšší cenu, jiné privatizují byty nájemníkům s velkými slevami oproti tržní ceně.

TZ

Zdroj: eGOVERNMENT NETWORK NEWS

Napsat komentář

Generated by Feedzy