Pozor na zneužívání e-mailových adres při předávání EET účtenek

EET

Zákon o elektronické evidenci tržeb dává za povinnost nejen odeslat tržbu do systému Ministerstva financí, ale také předat účtenku z EET zákazníkovi. Zákon přitom zcela úmyslně nepředepisuje formu, jakou se tak má učinit. Lze tedy účtenku z EET předat zákazníkovi i elektronicky a to buď předáním nějaké adresy a kódu pro vyzvednutí, nebo jako nejjednodušší cestou, zaslat mu účtenku v elektronické podobě na jeho e-mailovou adresu. To dělají nejen e-shopy, které primárně komunikují se zákazníky právě v elektronické podobě, ale naučili se to i provozovatelé kamenných obchodů. Zákazníkovi řeknou, že předají účtenku v elektronické podobě a vezmou si od něj e-mailovou adresu.

Ale pozor, takto získaná e-mailová adresa nesmí být využita k ničemu jinému, než právě k poslání jedné elektronické účtenky. Někteří provozovatelé obchodů toho využívají proto, aby získali seznam e-mailových adres svých zákazníků pro účely marketingu. To je však v rozporu se zákonem (Zákon o některých službách informační společnosti a Zákon o ochraně osobních údajů) a také s evropským nařízením GDPR.

Více na eGOVERNMENT NETWORK NEWS

Napsat komentář