Poslanci schválili odpuštění penále z pojistného a odpuštění některých daňových dluhů

Poslaneckou sněmovnou prošly ve třetím čtení návrhy zákonů odpouštějící penále ze sociálního pojištění a některé daňové dluhy.

Zákon o mimořádném odpuštění penále z pojistného na sociální zabezpečení a s ním spojené exekuční náklady má především motivovat dlužníky k úhradě dlužného pojistného. Proto se po uhrazení dlužného pojistného odpouští dlužné penále a exekuční náklady.

Více na odkazu: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=9&t=377

Zákon o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů. Navazuje na tzv. milostivé léto a spočívá v odpuštění některých příslušenství v případě dluhů vůči veřejnoprávním subjektům vymáhaných soudními exekutory, pokud došlo k uhrazení jistiny.

Více na odkazu: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=9&t=384

TZ

Zdroj: eGOVERNMENT NETWORK NEWS 

​ 

Napsat komentář

konference Future Cyber Defence 12. 10. 2023
Events

Future Cyber Defence

Jako mediální partneři Vás zveme na panelovou diskusi Future Cyber Defence, která navazuje na konferenci SCADA SECURITY a předchází konferencím připravovaným na rok 2024. Jednotlivá

Číst dále »
Generated by Feedzy