Posílení spolupráci mezi automobilkou a střední školou ve Vrchlabí

ŠA - praxe v automobilce

V rámci pilotního projektu nastoupili vybraní studenti svou povinnou odbornou praxi ve výrobním závodě ve Vrchlabí do provozu výroby automatické dvouspojkové převodovky DQ200.

Jedná se o další stupeň úspěšně se rozvíjející spolupráce mezi automobilkou Škoda Auto a místní Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm.

„Je pro nás velmi důležité mít zkušené a kvalifikované pracovníky. Spolupráce s odbornou školou ve Vrchlabí si velmi vážíme, protože díky ní společně vychováváme novou generaci odborníků,“ vysvětluje Ivan Slimák, vedoucí závodu.

Jedná se o další stupeň rozvoje spolupráce se Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm ve Vrchlabí, jejímž cílem je podpořit vzdělávání v regionu a zabezpečit si tak do budoucna nové kolegy.

Moderní dvouspojková převodovka DQ200 je špičkovým produktem v oblasti automatických převodovek vyrobených ze 352 dílů s vysokými nároky na přesnost a čistotu. Je to komplexní, precizní výrobek, jehož konstrukce vyžaduje vedle odborných znalostí také zkušenosti, které mají středoškolští studenti nasbírat během odborné praxe v závodě.

Spolupráce začala v roce 2016 exkurzemi studentů ve výrobním závodě a tréninkovém centru ve Vrchlabí. V roce 2017 společnost Škoda Auto darovala škole převodovku DQ200 jako učební pomůcku. Později téhož roku následovalo předání dvou nových vozů Škoda pro studijní účely, které nahradily starší modely. Cílem je, aby se studenti mohli učit na současné moderní technice.

Kvalifikovaní a zruční zaměstnanci jsou pro společnost Škoda Auto naprosto klíčoví, proto klade automobilka velký důraz na podporu vzdělávání – kromě spolupráce s odbornými školami a univerzitami provozuje i své vlastní odborné učiliště a vysokou školu. To, že se tato dlouhodobá strategie vyplácí, potvrzují desítky absolventů, kteří každým rokem nastupují do společnosti Škoda Auto.

-LiM

Napsat komentář