Pokuta 7,68 milionu korun pro soutěžitele V-GARDEN za vertikální dohody potvrzena

v-garden web screen

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna zamítl rozklad společnosti V-GARDEN s.r.o. a potvrdil tak pokutu ve výši 7 687 000 Kč, která jí byla uložena za uzavírání nedovolených vertikálních dohod o určování cen pro další prodej.

Soutěžitel V-GARDEN v období od 24. 8. 2017 do 25. 9. 2019 vyzýval své odběratele, aby u jím dodávané zahradní techniky a zahradního vybavení navýšili prodejní ceny pro konečné spotřebitele. Společnost V-GARDEN chtěla dosáhnout toho, aby její distributoři neprodávali uvedenou techniku za ceny nižší, než které stanovila. Odběratelé společnosti V-GARDEN na tyto výzvy většinou přistoupili a ceny navyšovali.

Uzavírání a plnění uvedených zakázaných dohod o přímém určení cen pro další prodej mělo za následek narušení hospodářské soutěže na relevantních trzích zahradní techniky a zahradního vybavení na území České republiky. Úřad prokázal, že společnost V-GARDEN znemožnila svým odběratelům samostatně stanovovat cenu zboží a soutěžit tak s ostatními odběrateli o zákazníka prostřednictvím cen. Uzavřením dohod došlo ke sjednocení cenové hladiny a navýšení cen v neprospěch koncového spotřebitele.

Kromě uložení pokuty Úřad zakázal plnění uvedených dohod a stanovil nápravné opatření, v jehož rámci je společnost V-GARDEN povinna informovat všechny své odběratele o zákazu a neplatnosti těchto dohod.

Soutěžitel se v rámci řízení o rozkladu vymezoval zejména proti některým důkazům získaným v rámci místního šetření, dále rozporoval počátek přestupkového jednání, vymezení relevantního trhu, spáchání skutku a současně tvrdil, že dohody byly bagatelní a uložená pokuta nepřiměřená a s likvidačními účinky.

Předseda Úřadu Petr Mlsna všechny námitky rozkladu zamítl a mimo jiné konstatoval, že „o doporučené ceny šlo pouze zdánlivě, neboť účastník dodržování doporučených cen kontroloval a vynucoval. … Nastavení cen tak nebylo výsledkem autonomního rozhodnutí odběratelů, nýbrž výsledkem zakázaného jednání účastníka řízení.“

TZ

@RadekVyskovsky

Napsat komentář