Pokuta 4 487 000 Kč za nedovolené uskutečňování spojení soutěžitelů před jeho povolením

skyport pokuta

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil společnosti Skyport, a. s., (dříve CSG a.s.) pokutu ve výši 4 487 000 Kč za nedovolené uskutečňování spojení soutěžitelů před jeho povolením ze strany ÚOHS. Rozhodnutí již nabylo právní moci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil dne 13. 3. 2020 ve zjednodušeném řízení soutěžiteli CSG, a. s., převzít výlučnou kontrolu nad společností Skyport, a. s. Ke spojení soutěžitelů došlo zejména v oblastech poskytování ground-handlingových služeb, poskytování kompletního servisu leteckého cateringu a výroby hotových jídel na Letišti Václava Havla v Praze.

Při posuzování uvedeného spojení získal Úřad pochybnosti o tom, zda nebylo spojení uskutečňováno již v době před notifikací fúze k Úřadu a před vydáním povolujícího rozhodnutí, a proto zahájil správní řízení o možném porušení § 18 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže.

V rámci správního řízení Úřad zjistil, že společnost CSG vykonávala kontrolu nad společností Skyport nejméně od 19. 9. 2019, když například obměnila členy představenstva a dozorčí rady nabývané společnosti. V protiprávním jednání pokračoval nabyvatel až do vydání rozhodnutí o povolení spojení, tedy do 12. 3. 2020.

Za spáchání tohoto druhu přestupku může Úřad uložit pokutu do 10 milionů korun nebo do 10 % z obratu. V daném případě požádal účastník řízení o tzv. narovnání, v jehož rámci mu byla pokuta snížena o 20 % na konečných 4 487 000 Kč.

Napsat komentář