Pokles aktivity v tuzemském zpracovatelském průmyslu se v červnu dále zmírnil

Zpracovatelský průmysl

Zpracovatelský průmysl se samozřejmě i nadále potýká s nízkou poptávkou s tím, jak na domácí ekonomiku a exportní trhy udeřil koronavirus a s ním související omezení výroby a prodejů.

Nicméně, rušení omezení souvisejících s koronavirem umožňuje firmám postupně rozjíždět produkci, což má na náladu mezi výrobci příznivý dopad.

Na úrovni 44,9 je PMI indikátor pro tuzemský zpracovatelský průmysl nejvyšší od letošního února, přesto ale zůstává pod hranicí padesáti bodů, jež odděluje růst a pokles aktivity.

Ve třetím čtvrtletí by se PMI indikátor mohl přehoupnout do růstového teritoria a růst by v mezičtvrtletním vyjádření měl vykázat také HDP České republiky.

Indikátor PMI, mapující aktivitu v tuzemském zpracovatelském průmyslu, vzrostl v červnu z hladiny 39,6 na úroveň 44,9, což zhruba odpovídalo očekáváním na finančním trhu.

Nárůst indikátorů PMI byl očekáván a stejnou tendenci lze pozorovat i v dalších středoevropských ekonomikách a také v eurozóně.

Indikátor PMI nicméně setrvává pod úrovní padesáti bodů, jež v metodice průzkumu PMI představuje předěl mezi poklesem a růstem aktivity.

Tuzemský zpracovatelský průmysl i nadále naráží na slabou poptávku s tím, jak na českou ekonomiku a stejně tak na exportní trhy dopadla omezení související s koronavirem.

Nicméně, odstraňování omezení souvisejících s pandemií znamená, že se aktivita ve zpracovatelském průmyslu i v ekonomice jako celku bude v dalších měsících oživovat a indikátor PMI by se měl v průběhu třetího čtvrtletí přehoupnout přes hranici padesáti bodů: možná se tak stane již v červenci.

V tuzemském zpracovatelském průmyslu se dle průzkumu PMI začala zlepšovat očekávání do budoucna: v červnu se tak stalo poprvé od letošního února.

Oživování optimismu je založeno na předpokladu, že rušení omezení souvisejících s koronavirem povede k rozjezdu ekonomik a tedy i k růstu poptávky v sektoru zpracovatelského průmyslu.

I nadále platí konstatování, že slabá poptávka a obecně slabší aktivita vede v tuzemském zpracovatelském průmyslu k poklesu zaměstnanosti a lze čekat, že tento fenomén bude pokračovat i v dalších měsících.

Přesto ale červnový průzkum PMI přináší záblesky optimismu v tom smyslu, že pokles výroby byl dle tohoto průzkumu již jen mírný, a to navzdory tomu, že nové objednávky ve zpracovatelském průmyslu pokračovaly v poklesu.

Situace v průmyslu a dalších odvětvích ekonomiky by se měla v dalších měsících zlepšovat spolu s uvolňováním omezení spojených s koronavirem.

Červenec by mohl již v řadě případů napříč Evropou přinést nárůst indikátoru PMI pro zpracovatelský průmysl nad úroveň padesáti bodů, což by signalizovalo růst celkové aktivity v tomto sektoru ekonomiky.

Průmysl se navrací anebo brzy vrátí k meziměsíčnímu růstu výroby: meziročně ale bude aktivita v průmyslu a ekonomice jako celku v letošním druhém pololetí i klesat a nájezd k oživení bude dle všeho pozvolný.

Očekávám, že česká ekonomika jako celek vykáže letos v celoročním vyjádření pokles HDP o 7,3 %.

Po prudkém poklesu v letošním druhém čtvrtletí by měl HDP České republiky počínaje třetím čtvrtletím začít vykazovat mezičtvrtletní růst a v roce 2021 by celoroční růst české ekonomiky mohl činit zhruba 5 %.

Situace ale zůstává i nadále poznamenána nejistotou ohledně vývoje na poli koronaviru a též ohledně rychlosti restartu jednotlivých ekonomik včetně našich významných exportních trhů.

Radomír Jáč, hlavní ekonom Generali Investments CEE

Napsat komentář