Počet nespolehlivých subjektů se zvýšil o 8 %

daně DPH nespolehliví plátci

V prvním pololetí v ČR přibylo 623 subjektů, které nespolehlivě odvádí DPH nebo závažným způsobem porušují povinnosti vztahující se ke správě daně. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku ale nespolehlivých firmem přibylo o třetinu méně. Aktuálně Dun & Bradstreet na černé listině nespolehlivých firem eviduje 22 789 subjektů – 5 544 nespolehlivých plátců DPH a 17 245 nespolehlivých osob.

„Meziročně se celkový počet nespolehlivých subjektů zvýšil o 8 %. Z našich dlouhodobých statistik je zřejmé, že masivní přírůstky, na které jsme byli zvyklí ještě v roce 2019 jsou pryč. Příznivou zprávou je, že série lockdownů, která postihla vybrané sektory tuzemského hospodářství, neměla negativní vliv na zhoršení situace firem v oblasti daní,“ říká analytička Dun & Bradstreet, Petra Štěpánová.

Nejvíc nespolehlivých plátců DPH a nespolehlivých osob Dun & Bradstreet eviduje mezi společnostmi s ručením omezeným. Těch je v ČR aktuálně registrováno 501 273 a na seznam problémových firem je zařazeno 17 767 z nich, což je 3,5 %. Současně společnosti s ručením omezeným tvoří více než tři čtvrtiny z celkového počtu nespolehlivých subjektů. Z hlediska registrované adresy je rozmístění nespolehlivých firem nerovnoměrné. V hlavním městě má sídlo zhruba 43 % firem a 17 % fyzických osob, oproti tomu má však pražskou adresu přes 56 % nespolehlivých subjektů.

Za nespolehlivou je považována firma, která nemá v pořádku daňové doklady a úřad jí vyměří daň alespoň 500 000 Kč, a také podnik podezřelý z účasti na podvodu. Za nespolehlivého plátce může být označena i společnost, která opakovaně neplní lhůty pro povinná podání. Nespolehlivou osobou se na základě rozhodnutí správce daně může stát fyzická i právnická osoba. Jde buď o subjekty, které nejsou plátci DPH a závažným způsobem poruší povinnosti vztahující se ke správě daně, nebo o subjekty, jež přestaly být plátcem DPH v okamžiku, kdy byly uvedeny v registru nespolehlivých plátců DPH.

TZ

@RadekVyskovsky

Napsat komentář