Platy: Vyjednávání zvládají lépe mladší ročníky a muži

budova mrakodrap

Umění dosáhnout přijatelné dohody při vyjednávání se cení napříč obory všemi manažery. Bez ohledu na to, zda pracujeme v bankovním sektoru, zdravotnictví či těžkém průmyslu, schopnost vyjednávat a dosahovat předem vytyčených cílů je tak považováno za velké plus. Prubířským kamenem bývá vyjednávání o platu, což je pro většinu lidí téma delikátní a vnímají ho jako ne zcela příjemné. Podle průzkumu společnosti Robert Half International provedeného mezi 2700 zaměstnanci jsou mírně lepšími vyjednavači o platu muži a mladší ročníky do 35 let. Dobrou zprávou je, že schopnost být v jednání úspěšný se lze pravidelným tréninkem naučit a zlepšovat.

Průzkum americké společnosti Robert Half International o ochotě zaměstnanců vyjednávat i platu, kterého se zúčastnilo na 2700 pracovníků ve věku 18-55 let, ukázal, že pouze 39 % respondentů ve své poslední pracovní pozici vyjednávalo o mzdě. Odhodlání vyjednávat o výši svého platu projevilo 46 % z oslovených mužů a 34 % z oslovených žen. Mladší účastníci ve věkové skupině 18-34 let ukázali nejvyšší chuť vyjednávat, konkrétně 45 %. Ve věkové skupině 35-54 let to bylo 40 % a u respondentů nad 55 let pak 30 %.

Šanci na úspěch vyjednávání můžete ovlivnit, důkladná příprava se vyplácí

Typické problémy, se kterými se lidé při vyjednávání setkávají, je strach ze selhání, špatná příprava, nedostatek času. „Ať už jde o vyjednávání o platu nebo jednání s obchodními partnery, velmi často lidé přicházejí na jednání, aniž by přesně věděli, čeho chtějí dosáhnout. V jednání se zahraničními partnery je to pak nezájem o pochopení místní kultury a zvláštností. To se následně negativně projevuje na výsledku,“ vysvětluje Pavel Novák, který se rozvojem vyjednávacích dovedností dlouhodobě zabývá. Podle něj je zásadní nepodcenit přípravu a pokusit se vidět celou záležitost v širším kontextu a s odstupem. „Pomáhá, když máte možnost si dopředu jednání vyzkoušet s někým nezaujatým, třeba úplně mimo váš obor. Můžete si tak projít postupně všechny varianty možného vývoje jednání a připravit se na ně,“ dodal.

S tímto pravidlem pracuje například nově zřízený klub IAM Potential, který sdružuje manažery z různých oborů. Vzájemná výměna zkušeností mezi manažery z odlišných odvětví má velkou tradici ve Francii, kde už více než 20 let působí klub Germe, partner IAM Potential. „Manažeři u nás probírají potíže, se kterými se denně potkávají. Mají tak možnost s kolegy konzultovat svá očekávání a případné nástrahy, což je v rámci přípravy na jakékoliv jednání neocenitelná zkušenost,“ uvedla prezidentka klubu IAM Potential Gabriela Hoppe.

Napsat komentář