Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů Tanemo a.s./MONETA Money Bank, a.s.

MONETA Money Bank, a.s.

Dne 6. 5. 2022 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS”) na základě návrhu společnosti Tanemo a.s., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, IČO 09834273 (dále jen „Navrhovatel”), správní řízení ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon”).

Ke spojení soutěžitelů má dojít podle § 12 odst. 2 zákona tak, že Navrhovatel, který je nepřímo kontrolován společností PPF Group N.V., má získat možnost výlučně kontrolovat společnost MONETA Money Bank, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Vyskočilova 1442/1b, IČO 25672720, která současně má nabýt možnost výlučně kontrolovat společnosti Air Bank a.s., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, IČO 29045371, Home Credit a.s., se sídlem Brno, Staré Brno, Nové sady 996/25, IČO 26978636, a Home Credit Slovakia, a.s., se sídlem Slovensko, Piešťany, Teplická 7434/147. K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít zejména v oblasti bankovnictví. Rozhodnutí ve výše uvedené věci dosud nebylo vydáno.

Případné námitky je třeba zaslat ÚOHS ke sp. zn. ÚOHS-S0200/2022/KS do 5 dnů od zveřejnění tohoto oznámení, a to prostřednictvím datové schránky ÚOHS (ID datové schránky: fs2aa2t), e‑mailu (posta@uohs.cz) nebo poštou na adresu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno.

TZ

Napsat komentář