Online tržnice Temu čelí stížnostem a je možné její zrušení

Čínské online tržiště Temu se stává stále populárnějším mezi evropskými spotřebiteli, přičemž každý měsíc jej využije zhruba 75 milionů lidí v rámci Evropské unie. Přestože se Temu těší rostoucí oblíbenosti, vyvolává také obavy spotřebitelských organizací. Tyto organizace, pod záštitou Evropské spotřebitelské organizace (BEUC), podaly hromadnou stížnost, čímž chtějí upozornit na potřebu regulace a dohledu nad obdobnými online obchody, a to zejména ve vztahu ke spotřebitelům a jejich právům.

Podstata stížnosti spočívá v obavách týkajících se možného porušování evropských spotřebitelských práv, včetně neprůhlednosti obchodních praktik a potenciálně klamavého marketingu. Organizace vyzývají Temu, aby se zajistilo budoucí nápravu možných zjištěných nedostatků a upravilo své praktiky tak, aby byly v souladu s evropskými předpisy.

V právním kontextu je zásadní, že všechny podniky působící na jednotném vnitřním trhu EU musí respektovat zákony ochrany spotřebitelů, které jsou kodifikovány v směrnicích EU a transponovány do národních právních řádů členských států. Ať už tedy organizace pochází z kteréhokoliv státu v EU, musí se na evropském trhu řídit obdobnými pravidly.

Spotřebitelské organizace argumentují, že pokud Temu neprovede potřebné změny, mohlo by být dokonce nezbytné přistoupit k jeho odstranění z trhu EU, a to pro možné způsobení škod spotřebitelům. Těm by totiž nemohla být během provádění transakcí a jednotlivých obchodů zajištěna dostatečná ochrana, avšak stejně tak by nebyla ani jistota v možném vymožení špatným postupem způsobených škod.

Závěrem, situace kolem Temu slouží jako případová studie o výzvách, kterým čelí regulace online trhů a ochrana spotřebitelů v digitální sféře jako takové. Je nezbytné, aby byly online platformy, přiměřeně regulovány, čímž dojde k zajištění jejich shody s evropskými právními normami.

Autor: Mgr. Wanda Vardanová

Zdroj: eGOVERNMENT.NEWS

Napsat komentář