Od roku 2010 do roku 2022 se výdaje na zdravotní péči téměř zdvojnásobily

[[{“value”:”

Po covidových letech se růst výdajů na zdravotní péči zpomalil, přesto se v roce 2022 výdaje blížily hranici 600 mld. Kč. Celkové výdaje na zdravotní péči v Česku dosáhly v roce 2022 částky 594,7 mld. Kč. Meziročně se tak zvýšily o 15 mld. Kč, což představovalo nárůst o 2,6 %. Jedná se tak o nejnižší meziroční nárůst výdajů od roku 2015. Pro porovnání, v roce 2020 se výdaje zvýšily o 19,5 % a v roce 2021 o 10,2 %. Od roku 2010 do roku 2022 se výdaje na zdravotní péči téměř zdvojnásobily.

Nově jsou k dispozici i předběžné údaje za rok 2023. Odhadované výdaje na zdravotní péči v roce 2023 jsou stanoveny na 627,2 mld. Kč.
Předkládané údaje o výdajích na zdravotní péči v Česku budou revidovány v průběhu letních měsíců 2024 v souvislosti s plánovanou revizí národních účtů, která dle předpokladů ovlivní výši výdajů domácností a neziskových institucí na zdravotní péči.

Revidované výsledky budou zveřejněny na podzim v publikaci „ Výsledky zdravotnických účtů v Česku v letech 2010–2022“. Součástí publikace budou také podrobnější analýzy výdajů zdravotních pojišťoven i podle jednotlivých skupin diagnóz MKN-10 a rovněž
mezinárodní srovnání.

Oproti rokům 2020 a 2021, které byly ovlivněny pandemií onemocnění covid-19, klesl podíl výdajů na zdravotnictví na HDP v roce 2022 na hodnotu 8,8 %. Pro rok 2023 se předpokládá, že tento ukazatel poklesne na úroveň 8,5 %. Stále ale půjde o hodnotu o procentní bod vyšší než v předcovidových letech, kdy se hodnota výdajů vynaložených na zdravotní péči vztažená k HDP pohybovala kolem 7,5 %.

V roce 2022 činily výdaje na zdravotní péči na 1 obyvatele v průměru 55 275 Kč. Meziročně vzrostly pouze o 75 Kč. V letech 2020 a 2021, kdy se nárůsty průměrných výdajů na obyvatele pohybovaly v řádech tisíců, se jedná o opravdu zanedbatelný nárůst, který je opět nejnižší od
roku 2015. Pro srovnání, v roce 2010 činily průměrné výdaje na zdravotní péči na jednoho obyvatele Česka 28 802 Kč.

V roce 2022 šlo z veřejných zdrojů na zdraví více než 500 mld.

Výdaje z veřejných zdrojů (tj. výdaje ze státního rozpočtu, rozpočtů krajů a obcí a výdaje zdravotních pojišťoven) vzrostly v roce 2022 o 6,5 mld. Kč na hodnotu 507,4 mld. Kč. Došlo však k výraznému snížení výdajů ze státního rozpočtu a rozpočtů krajů a obcí, dohromady
o 8,7 mld. Kč méně. Pokles je způsoben především nižšími výdaji na lůžkovou léčebnou péči.

Nicméně výše výdajů ze státního rozpočtu a krajských rozpočtů stále velmi výrazně převyšuje hodnoty let předpandemických. Naopak výdaje zdravotních pojišťoven meziročně stouply o 15,2 mld. Kč (o 3,7 %) a to i přesto, že u některých druhů péče došlo k poklesu výdajů (např.
u programů pro včasné odhalení nemoci). Výdaje z veřejných zdrojů tak vzrostly celkově pouze o 1,3 %, což představuje nejnižší nárůst od roku 2013.

Výdaje ze soukromých zdrojů, kam se řadí výdaje na zahraniční cestovní připojištění, výdaje podniků na preventivní péči a výdaje neziskových institucí se mezi roky 2021 a 2022 nikterak výrazně nezměnily. Vzrostly o 0,4 %, přičemž růst byl způsoben opětovným zvýšením zájmu o cestování a tedy i výdaji na zahraniční zdravotní připojištění. Nárůst byl více než stoprocentní a výdaje tak dosáhly stejných hodnot jako před pandemií.

O 11,6 % pak vzrostly výdaje domácností na zdravotní péči. Ty se zvýšily ze 73,8 mld. Kč na 82,3 mld. Kč v roce 2022. Nejvíce si domácnosti v roce 2022 připlatily z vlastních kapes za léky a to jak volně prodejné, tak doplatky za léky na předpis (dohromady bezmála 37 mld. Kč)
a stomatologickou péči (téměř 18 mld. Kč). Od roku 2010 došlo k nárůstu výdajů domácností
o 39 mld. Kč.

Jak už bylo zmíněno, pro rok 2023 jsou předpokládány výdaje na zdravotní péči ve výši 627,2 mld. Kč. Přičemž se odhaduje, že výdaje z veřejných zdrojů přesáhnou částku 533 mld. Kč, výdaje ze soukromých zdrojů dosáhnou 5,8 mld. Kč a výdaje domácností se zvýší na 88 mld. Kč.

Více na webu ČSÚ

Zdroj: ČSÚ

Zdroj: eGOVERNMENT.NEWS“}]] 

​ 

Napsat komentář