O ESG slyšela jen čtvrtina manažerů. Od příštího roku se bude týkat tisíců firem

ESG průzkum

S pojmem environmental, social and corporate governance (ESG) se v oblasti svého byznysu setkalo pouze 25 % vyšších vedoucích a vrcholových manažerů z řad středních a velkých tuzemských firem. Vyplývá to z průzkumu, který si nechala zpracovat poradenská skupina Moore Czech Republic. V návaznosti na chystanou evropskou směrnici bude od roku 2023 postupně vyžadován ESG reporting po tisících českých firem. Zástupci poradenské společnosti Moore Czech Republic uvádí, že jde o důležitou změnu, kterou je možné přeměnit ve strategickou konkurenční výhodu. Podobně situaci vnímají také oslovení vedoucí pracovníci. Téměř tři čtvrtiny těch, kteří o mají o ESG povědomí, vnímají novinku jako přínosný krok.

Přestože se 9 z 10 respondentů průzkumu pro poradenskou skupinu Moore Czech Republic přiklonilo k tvrzení, že je pro jejich firmu zásadní přistupovat k podnikání v kontextu společenské odpovědnosti a udržitelných přístupů, o ESG slyšela pouze čtvrtina. Pouhých 18 % uvedlo, že ví, co tato tři písmena obnáší a že se chystá legislativa pro povinný reporting v této oblasti „Nízké povědomí zástupců středních a velkých firem o ESG problematice je zneklidňující. Ty velké budou již příští rok muset shromažďovat nefinanční data a zveřejnit je ve výroční zprávě za rok 2024,“ vysvětluje Petr Kymlička, partner poradenské skupiny Moore Czech Republic s tím, že od příštího roku bude ESG reporting nevyhnutelný pro tisíce českých firem. „Tato povinnost se postupně nevyhne ani všem velkým firmám s více než 250 zaměstnanci a malým a středním firmám kotovaným na burze,“ dodává.

Chceme být udržitelní, ESG není problém

Ačkoli je celkové povědomí o ESG mezi firmami nízké a je potřeba pracovat na osvětě i co nejlepší adaptaci, přístup vedoucích pracovníků, kteří mají o této oblasti již nějaké informace, vnímají odborníci z Moore Czech Republic pozitivně. „Byť se z celkového počtu oslovených jedná o menšinu, je z výsledků zřejmý trend, že pokud firmy o ESG vědí, přistupují k této oblasti aktivně a s pozitivními vyhlídkami. Takové společnosti si uvědomují, že zavádění udržitelných postupů je klíčové pro zachování konkurenceschopnosti jejich společností,” uvádí partnerka Moore Czech Republic Marcela Hrdá s odkazem na fakt, že takřka tři čtvrtiny respondentů informovaných o problematice ESG vnímají chystané změny jako příležitost, která může vést k vyšší ziskovosti jejich společnosti.

Více než 70 % z celkové čtvrtiny respondentů navíc nevnímají pozitivně pouze samotné ESG principy, ale jako přínosný hodnotí také reporting v této oblasti. „Předpokládáme, že jde o tu stále bohužel menšinovou část společností, pro které je udržitelnost jednou z klíčových firemních hodnot. Některé z nich nefinanční reporting v nějaké podobě realizují již nyní, ačkoli tuto povinnost má nyní pouze většina finančních institucí,“ říká Marcela Hrdá s dovětkem, že je otázkou nejbližších měsíců, zda tuzemské firmy přijmou novou povinnost proaktivně, nebo ji většinově budou vnímat jako další zbytečnou byrokracii.

Není času nazbyt

S ohledem na stanovené termíny je nejvyšší čas, aby se firmy, kterých se budou nové povinnosti v nejbližších letech týkat, začaly o ESG strategie a navazující legislativu zajímat. „Celá řada bank vyžaduje data z oblasti ESG již nyní a tento trend bude ještě posilovat. Výsledky nefinančního reportingu ovlivní například možnosti a cenu úvěrování,“ poukazuje Petr Kymlička. Brzy by mělo být jasnější, jakým způsobem budou probíhat audity informací vykazovaných ESG informací. „V rámci sítě globální poradenské sítě Moore Global v letošním roce věnujeme problematice ESG velký prostor a pracujeme na tom, abychom pro naše klienty byli lídrem také v této oblasti,“ uzavírá Petr Kymlička s tím, že 22.–24. června 2022 se k tématu ESG v Praze setkají odborníci z evropských Moore firem, aby sdíleli know-how a best practices napříč 114 zeměmi, kde síť Moore Global působí.

TZ

Napsat komentář