NSS: Pokuta, která nebolí, nedává smysl

tank truck

Nejvyšší správní soud ve svém nedávném rozsudku týkajícím se případu uskutečňování nepovoleného spojení soutěžitelů ARMEX Oil s.r.o. a TRANSCARGO s.r.o. plně vyhověl kasační stížnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, když konstatoval, že „jakkoliv je pokuta uložená ve výši 4,9 milionů Kč … pokutou tvrdou a dosti citelnou, nelze současně dojít k závěru o její zjevné nepřiměřenosti, a to zejména s ohledem na závažnost jejího jednání, jakož i celkovou ekonomickou sílu žalobkyně a její působení na relevantním trhu.“

Úřad uložil společnosti ARMEX Oil v roce 2017 pravomocně pokutu ve výši 4 906 000 Kč za to, že realizovala spojení se společností TRANSCARGO, aniž by jej notifikovala a vyčkala na souhlasné rozhodnutí ÚOHS. Krajský soud v Brně v červnu 2019 označil uloženou pokutu za „nepřiměřenou a neodpovídající obecné představě o adekvátnosti a spravedlnosti sankce“ a snížil ji na 1 000 000 Kč.

Nejvyšší správní soud nyní závěry Krajského soudu odmítl a postavil se jednoznačně za uložení pokuty v původní výši. NSS připomněl, že pokuta byla uložena na úrovni 0,3 % maximální možné výše a Krajský soud zcela pominul, že pokuty v oblasti hospodářské soutěže se odvíjí „od kritéria obratu, tj. od ekonomické síly soutěžitele, která je velmi podstatným hlediskem proporcionality a výsledné spravedlivosti pokuty“. Podle Nejvyššího správního soudu „pokuta, která nebolí, nedává smysl“.

NSS současně potvrdil názor Úřadu, že v daném případě neexistovaly důvody pro uložení pokuty v symbolické výši a vyzdvihl také význam metodiky pro výpočet pokut, podle níž Úřad při stanovování sankce postupoval.

Napsat komentář