Novým předsedou představenstva Unipetrolu se stal Krzysztof Zdziarski

Unipetrol-CEO-Krzysztof_Zdziarski

Dozorčí rada společnosti Unipetrol během svého zasedání rozhodla o změnách ve složení představenstva společnosti. Novým předsedou představenstva byl s účinností od 10. března 2018 zvolen jeho dosavadní místopředseda Krzysztof Zdziarski.

Funkci dalšího místopředsedy představenstva bude zastávat dosavadní člen představenstva Tomasz Wiatrak. Novými členy představenstva se stanou s účinností od 14. března 2018 Maciej Libiszewski a Katarzyna Woś. S účinností od 9. března odvolala dozorčí rada dosavadního předsedu představenstva Andrzeje Modrzejewského a člena představenstva Roberta Małłeka.

Krzysztof Zdziarski byl místopředsedou představenstva společnosti Unipetrol od července 2016, kam přišel z pozice výkonného ředitele rafinérské výroby polské společnosti PKN ORLEN. Krzysztof Zdziarski má bohaté zkušenosti s budováním a rozvojem středních a velkých společností. V letech 1999 až 2006 působil jako generální ředitel společnosti UPS Polska, následně jako předseda představenstva skupiny Pekaes SA (2006–2010). V letech 2010 až 2015 pak působil ve funkci předsedy představenstva společnosti Orlen Południe. Krzysztof Zdziarski je absolventem Varšavské univerzity, Fakulty ekonomických věd – teorie ekonomie a řízení.

Maciej Libiszewski v posledních třech letech zastával funkci člena představenstva v několika společnostech, mimo jiné byl předsedou představenstva v AWT BV se sídlem v Amsterdamu, předsedou představenstva v PKP Cargo a místopředsedou představenstva v POL-REIL se sídlem v Římě. V letech 2009 až 2011 působil jako expert v Kanceláři prezidenta Polské republiky s odpovědností za ekonomické záležitosti. Maciej Libiszewski je absolventem právní fakulty Gdaňské univerzity, studoval rovněž finance, řízení a marketing na Polsko-německé manažerské škole v Berlíně.

Katarzyna Woś působila od roku 2017 ve funkci místopředsedkyně představenstva ve společnosti Energa Informatyka i Technologie, v letech 2009 až 2017 pracovala ve společnosti Electrolux Poland. Katarzyna Woś je absolventkou Jagellonské univerzity v Krakově a Loránda Eötvöse v Budapešti, postgraduální studium účetnictví a finance absolvovala na Ekonomické univerzitě v Krakově.

Složení představenstva skupiny Unipetrol je tedy s účinností od 14. března 2018 následující:

• pan Krzysztof Zdziarski, předseda,

• pan Mirosław Kastelik, místopředseda,

• pan Tomasz Wiatrak, místopředseda,

• pan Tomáš Herink, člen,

• pan Maciej Libiszewski, člen,

• paní Katarzyna Woś, členka.

Napsat komentář

Government

Ochrana oznamovatelů

Ministerstvo spravedlnosti připravilo metodiku ke směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie

Číst dále »