Nová e-mailová adresa pro dotazy k volbám do EP a k DSA

[[{“value”:”

V návaznosti na pokyny Evropské komise k volebním procesům, ČTÚ zřídil nový e-mail dsavolby@ctu.cz, který slouží jako jednotné kontaktní místo pro podněty a dotazy týkající se voleb a uplatňování nařízení o digitálních službách (DSA) v České republice. E-mailová adresa je určena pro širokou veřejnost, úřady a další zainteresované subjekty. Tento krok je součástí snahy ČTÚ o koordinaci vnitrostátních aktivit na podporu transparentnosti a bezpečnosti digitálních služeb během nadcházejících voleb do Evropského parlamentu.

Zdroj: ČTÚ

Zdroj: eGOVERNMENT.NEWS“}]] 

​ 

Napsat komentář