Nouzový mikrozdroj s připojenou baterií a solárním článkem