Nokia se hlásí k omezení globálního oteplování na 1,5 °C

Rajeev Suri

NOKIASpolečnost Nokia oznámila koncem září závazek snížit emise uhlíkových plynů v souladu s cílem omezit růst průměrné teploty na zemi na 1,5 °C. Nokia se tím připojila ke koalici zahrnující velké komerční společnosti, občanské společnosti a vůdce OSN v reakci na nejnovější vědecké poznatky o změně klimatu, aby bylo možné omezit nejhorší důsledky změn klimatu.

„Jsem hrdý, že urychlujeme naše závazky, aby byly v souladu s novými vědeckými poznatky omezení globálního oteplování na 1,5 °C,“ říká Rajeev Suri, prezident a generální ředitel společnosti Nokia. „To znamená nejen zlepšit provozní procesy, ale také se ještě více se zaměřit na využití digitalizace a konektivity, které nabízí významné environmentální efekty napříč průmyslových odvětví i celé společnosti. Klimatická krize je skutečná, ale existují i nástroje, jak s ní bojovat a budeme-li jednat společně, můžeme tento boj vyhrát.“

V roce 2017 byla Nokia mezi prvními ze 100 společností na světě, které se zavázaly snižovat emise v souladu s cíli pařížské dohody o klimatu. Podle nedávné zprávy IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) je totiž nezbytné podniknout další kroky a zvýšit závazky, aby skutečně dosáhlo nějaké změny.

Nokia tak nyní patří mezi prvních 87 společností, které se rozhodly urychlit své závazky a změnit své emisní cíle k omezení růstu průměrné teploty na zemi na 1,5 °C. Společnost je v dobré pozici, aby mohla tohoto cíle dosáhnout. 5G představuje zelené řešení pro novou generaci mobilních sítí, protože je energeticky účinnější, tj. spotřeba energie na bit je ve srovnání s 4G výrazně nižší. Navíc sítě 5G budou průmyslové podniky i další společnosti stimulovat k digitalizaci, automatizaci a využívání analytických nástrojů. Například továrna s podporou 5G může být mnohem ekologičtější díky zefektivnění procesů prostřednictvím prediktivní údržby, výroby na vyžádání či využití inteligentní logistiky.

Velkou pozornost věnuje Nokia rovněž výzkumu a vývoji, aby zajistila, že její produkty a řešení budou maximálně energeticky efektivní, což snižuje účty za spotřebu energie i uhlíkové emise. Například čipová sada Nokia ReefShark umožňuje při současné zvýšení výkonu snížit spotřebu energie základnových stanic až o 64 %. Dalším dobrým příkladem je unikátní kapalinový chladicí systém společnosti Nokia, který dovoluje snížit emise CO2 základnové stanice až o 80 %.

Mimoto Nokia prostřednictvím digitalizace zlepšuje své vlastní provozní procesy a pečlivě zkoumá způsoby, jak snížit cestování a emise celé společnosti. Při řešení těchto prioritních oblastí se Nokia zavazuje k dalšímu pokroku ve změnách, které již provedla.

Napsat komentář