Nezaměstnanost v prosinci mírně vzrostla

Úřad práce ČR evidoval k 31. 12. 2022 celkem 271 803 uchazečů
o zaměstnání (UoZ), o 14 616 více než v předchozím měsíci a o 13 630 více než
loni. Podíl nezaměstnaných osob vzrostl na 3,7 %, o 0,2 p. b. více než před
rokem. Míra nezaměstnanosti byla podle posledních dostupných dat
EUROSTATU (za říjen) nejnižší v celé EU, a to 2,1 % (průměr EU 6 %).

TZ

Zdroj: eGOVERNMENT NETWORK NEWS

Napsat komentář

Generated by Feedzy