Největším inzerentem mezi operátory byla O2

průzkum mobilní služby

Průzkum společnosti Nielsen Admosphere zjišťoval, jak Češi hodnotí ceny mobilních služeb, nebo co je vede ke změně operátora, pokud se pro ni rozhodnou. Výzkum společnost provedla na reprezentativním vzorku pěti set respondentů z internetové populace Českého národního panelu starší 15 let. Ceny mobilních služeb Čechy až tak netrápí, do změny operátora se nehrnou.

Nastavení cen mobilních služeb, ceny datových balíčků a obecně praktiky zdejších telekomunikačních společností jsou často medializovaným tématem. Proto nás zajímalo, jak je hodnotí česká internetová populace.

Na cenách mobilních služeb v České republice se respondenti příliš neshodují. 16 % hodnotí ceny velmi nepříznivě, dalších 28 % je považuje za mírně nepříznivé. Podle více než pětiny internetové populace je však zdejší cenová úroveň těchto služeb naopak příznivá. Necelá třetina se pak k otázce vyjádřila neutrálně – nepovažuje ceny ani za příznivé, ani nepříznivé. Není bez zajímavosti, že nejpozitivněji ceny hodnotí mladší uživatelé (15–34 let). Mezi pohlavími pak větší míru kritičnosti vykazují muži: 51 % vyjádřilo nepříznivý postoj k cenové politice, zatímco u žen šlo o 37 %.

Výzkum dále ukázal, že dotázaní z řad české internetové populace nemají příliš velký zájem o změnu operátora. Pouze 11 % zákazníků tuto změnu plánuje v následujících šesti měsících, přičemž v uplynulém roce svého poskytovatele mobilních služeb změnilo jen 13 % klientů. V obou případech je nejčastějším důvodem změny výhodnější cena.

Mobilní operátoři patří také k jedněm z nejvýraznějších inzerentů na českém trhu, a to i díky častému obsazování známých osobností do kampaní. V prvním pololetí roku 2018 byl největším inzerentem v tomto segmentu operátor O2, který za celé období umístil reklamu v celkové ceníkové hodnotě 376 milionů korun, což zároveň představuje 15% nárůst oproti 1. pololetí 2017. Druhé místo patřilo společnosti T-Mobile, její kampaně dosahovaly hodnoty 366 milionů korun – tedy o pětinu více než ve stejném období v loňském roce. Reklama Vodafone pak měla cenu 230 milionů korun. U tohoto operátora se naopak projevil meziroční pokles ceníkové hodnoty reklamy o 27 %.

reklama mobilní operátoři

Napsat komentář