Nejlepší nemocnice ČR 2018

nejlepsi nemocnice 2017

Od 1.2.2018 do 31.8.2018 mají občané České republiky opět možnost ovlivnit dění v českých nemocnicích a zdravotních pojišťovnách prostřednictvím 13. ročníku celostátního průzkumu bezpečnosti a spokojenosti hospitalizovaných pacientů, ambulantních pacientů a zaměstnanců nemocnic – Nejlepší nemocnice ČR 2018.

V roce 2017 se celostátního průzkumu zúčastnilo celkem 54 tis. hospitalizovaných pacientů, 33 tis. ambulantních pacientů a 7 tis. zaměstnanců českých nemocnic.

Cílem průzkumu je postupné zlepšování kvality zdravotních služeb a péče v českých nemocnicích směrem k potřebám pacientů – výstupy se zasílají formou detailních analýz managementu nemocnic.

Neváhejte se proto aktivně zapojit do zlepšení našich nemocnic tím, že pomůžete informovat občany České republiky o možnosti podělit se o své zkušenosti (ať už kladné, nebo taky negativní) s pobytem v českých nemocnicích prostřednictvím speciálního anonymního dotazníku.

Hlasovat je možné pomocí tištěných dotazníků, které občané naleznou ve své nejbližší nemocnici, její čekárně či recepci, nebo prostřednictvím elektronického dotazníku na internetových stránkách www.nejlepsi-nemocnice.cz.

Na základě výsledků z tohoto celostátního průzkumu bezpečnosti a spokojenosti pacientů nemocnic bude vytvořen žebříček nemocnic, který ukazuje nejlépe hodnocené nemocnice a motivuje jejich zaměstnance k dalšímu zlepšování služeb jejich klientů – pacientů. Výsledky a žebříčky nejúspěšnějších nemocnic budou vyhodnoceny jak za celou Českou republiku, tak i pro jednotlivé kraje.

Hlasovat mohou občané rovněž v celostátním průzkumu Zdravotní pojišťovna roku 2018, který má za cíl podpořit pozitivní komunikaci zdravotních pojišťoven s pojištěnci a zdravotnickými zařízeními (otázky zaměřené na hodnocení zdravotních pojišťoven z pohledu pojištěnců jsou součástí dotazníku pro hodnocení nemocnic).

Související příspěvky

Leave a Comment