Nantes hlavním městem inovací 2019

Nantes

Město Nantes, které leží v západní Francii, získalo ocenění jako Evropské hlavní město inovací za rok 2019. Tato cena vyjadřuje uznání za to, jak Nantes využívá inovace ke zlepšení života svých obyvatel, a za model otevřené a kooperativní správy věcí veřejných, který uplatňuje. Součástí ceny je i finanční odměna ve výši 1 milionu EUR vyplacená z programu EU pro výzkum a inovace Horizont 2020. Pět měst umístěných na dalších místech – Antverpy (Belgie), Bristol (Velká Británie), Espoo (Finsko), Glasgow (Velká Británie) a Rotterdam (Nizozemsko) – získalo odměnu ve výši 100 000 EUR na podporu a rozšíření svých inovačních postupů.

„Evropská města ukazují světu, jak spojit inovace zlepšující odolnost a udržitelnost měst s inkluzivními demokratickými procesy a otevřenou správou věcí veřejných,“ uvedl Carlos Moedas, komisař pro výzkum, vědu a inovace. „Město Nantes je skvělým příkladem toho, jak může město zainteresovat své občany do řešení problémů, jako je energetická účinnost, stárnutí obyvatelstva, digitální transformace a sociální začlenění. Právě tímto způsobem inovace skutečně působí ve prospěch občanů.“

„Ústředním bodem naší politiky jsou inovace – prováděné všemi a ve prospěch všech,“ říká Johanna Rollandová, primátorka města Nantes a předsedkyně Nantes Métropole. „Proto je pro mě velkou ctí, že mohu převzít ocenění Evropské hlavní město inovací za rok 2019. Spatřuji v tom uznání toho, jak kvalitně vedeme dialog s občany a jak dynamicky rozvíjíme inovační ekosystém v naší aglomeraci.“

Město Nantes je v pořadí již pátým městem, které tuto cenu získalo. Po Barceloně jde o druhý případ, kdy ocenění nezískalo hlavní město. V Nantes vznikla vize otevřené správy věcí veřejných, kterou město poté převedlo do praxe a při které se vede neustálý dialog s občany, sdruženími a odborníky. Město disponuje také prosperující komunitou digitálních podniků a startupů, která přispívá k rozvoji a provádění veřejných politik.

Mezi hlavní strategie a projekty Nantes patří:

  • „Velké debaty“ – komplexním způsobem se při nich s obyvateli prodiskutují různá témata, např. transformace energetiky: do iniciativy se zapojilo více než 55 000 účastníků a jejím výsledkem bylo v roce 2018 vypracování plánu s 33 ambiciózními závazky, jejichž plnění sleduje nezávislá komise občanů a zúčastněných stran.
  • „15 míst, které dostanou nový kabát“ (a stovky podobných občanských iniciativ): série projektů předložených obyvateli, o kterých mohli všichni hlasovat, například přeměna odsvěcené kaple v městskou pěstírnu hub, vytvoření centra propagujícího život bez odpadů (zero waste) v bývalé umělecké škole a otevření solidární jídelny v bývalé restauraci, kde dobrovolníci vaří pro lidi v nouzi.
  • „Nantes City Lab“ pomáhá inovátorům testovat nová řešení v reálném životě tím, že jim poskytuje fyzickou a digitální infrastrukturu, jako sociální bydlení vytištěné na 3D tiskárně za pouhé tři dny nebo autonomní kyvadlovou dopravu, kterou pohání energie ze solární silnice.
  • Systém „Creative factory“ podporuje tvůrčí a kulturní odvětví a program „Eco-innovation factory“ vybírá projekty, jako je iniciativa, v jejímž rámci dobrovolníci na kolech s přívěsem sbírají biologický odpad z restaurací a kanceláří a dávají jej do místního kompostu.
  • Program „Nantes Capitale French Tech“ podporuje začínající a rychle rostoucí podniky, atraktivní a průlomové technologie a umožňuje koordinaci a podporu ekosystému regionálních inovací.
  • Síť „Ecossolies“ sdružuje soukromé a veřejné subjekty, které vyvíjejí iniciativy v oblasti sociální a solidární ekonomiky. V rámci sítě se udělují ceny za nejlepší řešení v oblasti sociálních inovací. Cenu získal například projekt Hacoopa nabízející bydlení pro seniory nebo sdružení Bout’ à Bout’, které se snaží řešit problém prázdných skleněných lahví. Patří sem i inovativní evropský projekt „MySMARTLife“, který se týká inteligentních řešení umožňujících městům přizpůsobit se novým výzvám.

EU capital

Letošní ročník soutěže Evropské hlavní město inovací byl vyhlášen v únoru 2019. Přihlásit se do něj mohla města s více než 100 000 obyvateli z členských států EU a zemí přidružených k programu Horizont 2020. Celkem přišly přihlášky z 28 měst z 16 zemí. Nezávislá porota odborníků na vysoké úrovni z vysokých škol, podniků a neziskového a občanského sektoru vybrala jednoho vítěze a pět měst, která se umístila na dalších místech.

Zdroj: EK

Napsat komentář