Může být udržitelné podnikání zároveň úspěšné?

udržitelné podnikání

Mezi nejaktuálnější témata dneška bez pochyby patří udržitelnost a boj s klimatickými změnami. Ve společnosti dochází k celosvětové změně myšlení. Dokládají to i příklady z byznysu – od společnosti Adidas, která už prodala přes 11 milionů párů bot z recyklovaného plastu z oceánů, až po prodej veganských náhražek masa, který během posledních čtyř let narostl o 451 %. Kromě etických a morálních otázek existují i mnohem pragmatičtější důvody, proč bychom se měli zajímat o udržitelné podnikání, říkají odborníci společnosti Canon v rámci vizionářského projektu Kancelář budoucnosti.

Myslet ve velkém, začínat v malém

Každá změna něco stojí, a udržitelnost v podnikání je investice jako každá jiná. Náklady ovšem nemusí nutně představovat nepřekonatelnou překážku. Snížení množství odpadů je pro většinu firem nejjednodušší a nejpřímočařejší cestou, jak otevřít dveře udržitelnosti ve firmě, a navíc je to prakticky zadarmo. Dá se na to jít mnoha způsoby, například snižováním množství spotřebovaných surovin při výrobě, tříděním odpadu, výměnou neekologických žárovek za LED světla nebo omezením množství vyprodukovaného papírového odpadu.

Od devadesátých let 20. století dělají firmy v této oblasti velké pokroky a objevují se stále nové postupy. Jedním příkladem za všechny je budova společnosti Deloitte v Amsterodamu s názvem „The Edge“. Jedná se o jednu z vůbec nejekologičtějších budov na světě. Její integrovaný systém osvětlení je natolik nízkoenergetický, že spotřebu energie LED osvětlení plně pokryjí existující ethernetové kabely. Chytré snímače neustále kontrolují obsazenost prostor a automaticky zhasnou světla, když je místnost prázdná. Okna orientovaná na jih jsou navíc menší, takže udržují chladnější teplotu v interiéru během léta a vyšší teplotu během zimy, a tak omezují spotřebu energie na vytápění a klimatizaci.

Investice do supermoderní budovy není nutně řešením pro každou firmu, ačkoli by se pravděpodobně po pár letech provozu prokázala rychlá návratnost vložených prostředků. Větší podporou udržitelnosti šetří společnosti nejen peníze na energiích, ale zároveň ukazují, že myslí na budoucnost. Díky investicím do udržitelného prostředí budou navíc firmy chráněny před měnící se legislativou. Britská vláda se například zavázala, že do roku 2030 sníží spotřebu energie na polovinu, a to u stávajících i u nově postavených budov. Stavby, které už byly postaveny jako ekologické, se tak mohou vyhnout nákladným rekonstrukcím v budoucnu a nemusí se bát ani o svou firemní reputaci. Dnešním zákazníkům totiž na životním prostředí záleží stále víc.

Udělejte to pro vaše zákazníky

Zdá se, že ekologie a udržitelnost jsou aktuálními tématy, která budou mít na podnikání nemalý dopad. V nedávnem průzkumu Cone Communications mezi spotřebiteli uvedlo 87 % dotázaných, že by pravděpodobně zakoupili produkt od společnosti, která obhajuje pro ně důležité myšlenky. Pokud by naopak společnost obhajovala myšlenky, které se jim příčí, odmítly by si její zboží zakoupit přes dvě třetiny zákazníků (76 %). „Spotřebitelé si zkrátka dnes aktivně vybírají a upřednostňují nákup značek, které podle nich pomáhají při ochraně přírody, úspoře zdrojů nebo v sociální oblasti. Je na každé firmě, se zamyslela nad svými hodnotami a komunikací ke spotřebiteli, aby tento trend podpory udržitelnosti využila,“ říká Helena Indráková, Sustainability manažerka Canon CZ.

Profil si ale odpovědným chováním nemusí vylepšovat jen samotní prodejci. Společnosti Salesforce se v dubnu 2017 podařilo snížit emise skleníkových plynů na nulu, takže i jejích 150 000 zákazníků používá cloudové služby s nulovou uhlíkovou stopou. Nedávno také nainstalovala největší lokální systém pro recyklaci vody v komerční vysokopodlažní budově v USA a pro svoje sídlo již téměř dva roky používá výhradně energii z obnovitelných zdrojů. Finanční výsledky Salesforce ukazují, že její zelené iniciativy byly veřejností přijaty s nadšením a podporují další růst společnosti.

Přitahujte talenty

Kladný přístup k ekologii má také vliv na úspěšnost při náboru a získávání talentů. Už zmíněný průzkum dále ukazuje, že až 76 % mileniálů při rozhodování o své kariéře zvažuje i sociální a environmentální chování případného zaměstnavatele. Tři čtvrtiny z nich navíc říkají, že by přijaly hůře placené místo, pokud by měly možnost pracovat pro společensky zodpovědnou firmu. Vypadá to, že CSR koncepty jsou klíčové pro vytváření pracovní kultury a udržování motivovaných a vnitřně spokojených zaměstnanců. Podle společnosti Deloitte se 73 % zaměstnanců domnívá, že pracují pro společnost, která má smysl, a jsou ve své práci angažovaní. „Lidé v dnešní době chtějí být součástí něčeho velkého a mít zároveň dobrý pocit ze své práce. Když jsou zaměstnanci motivovaní, jsou také produktivnější, což se projeví na firmě a jejích výsledcích. I proto může být začlenění udržitelnosti do byznysu dlouhodobě opravdu efektivní,“ upozorňuje Radoval Pecha, HR ředitel Canon CZ.

Dívejte se do budoucnosti

Pokud berete CSR projekty jen jako nutné zlo, kterým uspokojíte své nadřízené, zkuste zpozornět. Ve společnosti jsme totiž svědky generační změny myšlení. „Zákazníci, zaměstnanci, a dokonce i investoři chtějí spolupracovat se značkami, které zohledňují životní prostředí. Není to příležitost jen pro nové firmy, ale také pro fungující společnosti. Těm se nabízí prostor pro změnu dalšího směřování a inovaci strategie, aby více odrážela současnou realitu a potřeby trhu. V obou případech tím mohou firmy jen získat,“ doporučuje Radoval Pecha, HR ředitel Canon CZ.

Zákazníci nechtějí slyšet pouhé fráze, za které se společnosti často schovávají. Zajímají je opravdové důkazy udržitelnosti a přátelskosti k životnímu prostředí. „Principy udržitelnosti nestačí mít jen napsané na papíře a zarámované, ale musí se stát součástí všech procesů a splnění závazků by mělo být považováno za neměnný fakt. Firmám, které ohleduplné jednání dokáží opravdu dostat až do své DNA, se dnes v byznysu otevírá celá řada nových možností,“ shrnuje Radoval Pecha, HR ředitel Canon CZ.

Kancelář budoucnosti

V kanceláři tráví většina lidí velkou část svého života. To, jak nové technologie a přístupy v mnoha oblastech mění a budou měnit kanceláře, proto ovlivní také jeho kvalitu. Ambicí projektu Kancelář budoucnosti je přispět ke zmapování těchto trendů a nabídnout prostřednictvím našeho think tanku na speciální stránce vizi pracovního prostředí v roce 2037.

Projekt Kancelář budoucnosti přináší inspirativní články i běžné postřehy z pracovního života a nabízí je k zamyšlení. Prvním vrcholem celého projektu byla 9. října 2018 odborná konference, za účasti vybraných členů think tanku.

Partnerem projektu je společnost Canon, která je už dnes průvodcem řady firem do digitálního světa. Jako globální lídr v inovacích poskytuje služby z oblasti zpracování obrazu či tiskových služeb a je dodavatelem inteligentních kancelářských řešení jako automatické zpracování faktur, digitální podatelna nebo správa firemních dokumentů.

Canon dále podporuje také projekty „Kopírka hledá kancelář“ a setkává se s podnikateli v rámci soutěže Firma roku.

Napsat komentář

konference Future Cyber Defence 12. 10. 2023
Events

Future Cyber Defence

Jako mediální partneři Vás zveme na panelovou diskusi Future Cyber Defence, která navazuje na konferenci SCADA SECURITY a předchází konferencím připravovaným na rok 2024. Jednotlivá

Číst dále »