Ministerstvo zdravotnictví na exekucích zaplatilo z důvodu své nečinnosti minimálně 3,6 milionu Kč

Nejvyšší kontrolní úřad prověřil údaje závěrečného účtu, vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky Ministerstva zdravotnictví (MZd) za rok 2021. Kontroloři se zaměřili také na údaje, které MZd předkládalo pro hodnocení plnění státního rozpočtu. Závěrečný účet MZd neobsahoval významné nesprávnosti. Kontrola probíhala i v otevřeném účetním období 2021. MZd proto průběžně opravovalo nedostatky, které kontroloři zjistili.

Hodnota opravných účetních zápisů činila 11 miliard korun (z toho 9,6 miliardy byla oprava podmíněných závazků z transferů) a hodnota oprav v rozpočtové klasifikaci, zejména oprava nesprávně zatříděných výdajů na transfery poskytované obecním a krajským nemocnicím, dosáhla čtyř miliard korun. Po provedení těchto oprav sestavilo MZd účetní závěrku, která dle názoru NKÚ podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví, a předložilo údaje pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2021, které jsou dle názoru NKÚ spolehlivé. Opatření přijatá k nápravě nedostatků z předchozí kontroly realizovalo MZd v plném rozsahu.

Kontroloři zjistili, že MZd uhradilo na exekucích minimálně 3,6 milionu korun, protože nesplnilo soudem uložené povinnosti ve vztahu k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Ačkoliv je MZd povinným subjektem, který má povinnost poskytovat informace vztahující se k působnosti ministerstva, v několika případech tak opakovaně a dlouhodobě nečinilo. Tím vyvolalo čtyři exekuční řízení. MZd tak některé stanovené úkoly neplnilo nejhospodárnějším způsobem, což je jeho povinnost.

Zdroj: NKÚ

Zdroj: eGOVERNMENT NETWORK NEWS

Napsat komentář

Events

Fresh IT 2023 za dveřmi

Přijďte 30.3.2023 na FRESH IT – 7. ročník odborné konference pro IT profesionály. Na programu celého dne jsou nejnovější změny a trendy v oblasti informačních

Číst dále »
Generated by Feedzy