Města a obce zajímá například vyřizování námitek a změny smluv

Na počátku února letošního roku vyzval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže česká města a obce, aby mu zodpověděly, kde spatřují největší problémy v oblasti veřejných zakázek a na jaká témata by tedy uvítaly metodickou pomoc a školení.

V rámci dotazníkového šetření obdržel Úřad odpovědi od více než 780 obcí. Převážná většina respondentů spatřuje jako nejsložitější v rámci procesu veřejného zadávání vymezení požadavků na kvalifikaci, ověřování informací z nabídek dodavatelů, provádění změn závazků ze smlouvy, vymezení kritérií hodnocení či posouzení nabídek; jako problematické bylo ze strany zadavatelů rovněž označeno vypořádání námitek dodavatelů.

S těmito okruhy se z větší části také kryjí témata, která Úřad hodlá zadavatelům objasňovat v rámci svých metodických dnů a školení. Největší zájem projevili zástupci územních samospráv o hodnocení nabídek, ekonomickou a technickou kvalifikaci, změny, doplnění a objasnění nabídek, změny závazků ze smlouvy, vyřizování námitek a řízení před ÚOHS a aplikaci zásad dle § 6 ZZVZ.

TZ

Zdroj: eGOVERNMENT NETWORK NEWS

Napsat komentář

HR a Jobs

Revoluce v benefitech se nekoná

[[{“value”:” I navzdory obavám z dopadu vládního konsolidačního balíčku na oblast zaměstnaneckých benefitů k žádnému kritickému scénáři nedošlo a očekávané plošné snižování benefitů se nekonalo.

Číst dále »