Logistika: GEFCO zveřejnilo výsledky za rok 2020

GEFCO web screen

Společnost GEFCO, evropský lídr v segmentu integrované logistiky pro automobilový průmysl, včetně logistiky hotových vozů (Finished Vehicle Logistics), a top 10 poskytovatel řešení multimodálních dodavatelských řetězců, zveřejnila hospodářské výsledky za rok 2020.

Skupina GEFCO vygenerovala v průběhu roku 2020 výnosy ve výši 3,8 miliardy eur, což představuje 19,7% pokles oproti stejnému období za rok 2019 (-17,3% LFL). Jednotlivé divize dosáhly následujících výsledků:

  • Divize logistiky hotových vozidel (FVL) kopírovala vývoj v oblasti automobilového průmyslu (22% pokles výroby automobilů v Evropě, dle agentury IHS Markit). Výnosy dosáhly 1 545,7 mil. eur (-21,9 % nahlášených a -20,5 % LFL), o 454,0 mil. eur méně ve srovnání s rokem 2019, pokles především během 2. čtvrtletí roku 2020. 4. čtvrtletí bylo srovnatelné se stejným obdobím roku 2019. Divize FVL prokázala odborné znalosti lídra v celém sektoru a úspěšně zvládla dočasné zavření zákaznických závodů na výrobu automobilů a souvisejících logistických toků za bezprecedentních omezení.
  • Divize pozemní logistiky (OVL & CL) se situace díky diverzifikovanému zákaznickému portfoliu dotkla méně než FVL. Výnosy poklesly o 19,7 % na 1 828,5 mil. eur (-18,1 % LFL). Divize OVL a CL přinesla více řešení pro časově kritické zásilky a pomohla zákazníkům zajistit skladovou připravenost v kontextu obnovené výroby.
  • Divize letecké a námořní přepravy (Air&Sea) registrovala výrazný nárůst poptávky po časově kritických řešeních letecké distribuce zdravotnických potřeb a ochranných pomůcek z Asie do Evropy a Severní Ameriky. Výnosy narostly na 339,8 mil. eur, což je růst o +1,6 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 (+4,9 % LFL).
  • Divize průmyslových služeb (IS) hlásila výnosy 90,8 mil. eur, což představuje pokles o 38,3 % (-12,2 % LFL). 31. prosince 2019 byla část montážních operací přenesena na společnost Groupe PSA, což vysvětluje uvedený pokles.

Navzdory zdravotnické krizi a lockdownům během 1. poloviny roku 2020 dosáhla společnost GEFCO Group výrazného recurring EBIT ve výši 140,3 mil. eur, s marží ve výši 3,7 %, což znamená pokles o pouhých 60 bps ve srovnání s rokem 2019. Tato solidní hodnota recurring EBIT byla podpořena:

  • důslednou kontrolou nákladů ve všech úrovních a s tím souvisejícími úsporami,
  • omezením nákladů na služby třetích stran o 667,4 mil. eur, což dokládá smysl našeho light-assets obchodního modelu,
  • obnovou byznysu během 3. a 4. čtvrtletí roku 2020, kdy 4. čtvrtletí bylo z hlediska provozního zisku nejlepším posledním kvartálem roku v celé historii společnosti GEFCO.

Kromě provozního zisku vykazovala společnost GEFCO přísnou správu provozního kapitálu a selektivních kapitálových výdajů, což podpořilo generování hotovosti a vedlo k rekordním hodnotám cash flow, v hodnotě bezmála 285 mil. eur (+70 mil. eur oproti roku 2019).

K 31. prosinci 2020 těžil čistý finanční dluh skupiny GEFCO z těchto rozhodnutí a vznikla dostatečná rezerva likvidity, což vedlo k nízké hladině čistého dluhu na úrovni 150 mil. eur ve srovnání s 347,7 mil. eur k 31. prosinci 2019.

TZ

@RadekVyskovsky

Napsat komentář