Letošní rok přinese pětiprocentní zdražení nájmů kancelářských prostor

Průzkum cen nájmů v Praze

Navýšení cen nájemného očekává v letošním roce 81 procent ředitelů developerských společností, ceny nájmů přitom v průměru vzrostou o 4,9 procenta. Na zdražování se nejvíce podílí rostoucí ceny stavebních prací, růst cen pozemků pro výstavbu a příznivá ekonomická situace.

Nájmy kancelářských nemovitostí se budou v Praze zvyšovat spíše jen v některých lokalitách. Jejich aktuální úroveň je nadpoloviční většinou developerů vnímána jako odpovídající. Vyplývá to ze Studie developerských společností Q2/2018 zpracované analytickou společností CEEC Research ve spolupráci se společností KPMG Česká republika.

Osm z deseti (81 procent) developerských společností očekává v roce 2018 navýšení cen nájemného kanceláří. Pokles cen nájmů přitom není očekáván ani jedním z developerů. Pokračující zvyšování nájmů v roce 2019 předpovídají stále více než dvě třetiny (69 procent) společností. Drtivá většina (92 procent) dotázaných ředitelů developerských firem pak plánuje v letošním roce zdražit pronájmy svých kancelářských prostor, a to v průměru o 4,9 procenta. Bezmála stejný (4,6 procenta) nárůst cen pronájmů chystají developeři i pro rok následující.

Zvyšování cen pronájmů aktuálně podle ředitelů developerských firem nejvíce ovlivňuje růst cen stavebních prací. Na stupnici od 0 do 10, kde desítka představuje faktor maximálně přispívající ke zdražování nájmů, jej ohodnotili známkou 9,0. Dalšími významnými faktory, promítajícími se do cen, je růst cen pozemků pro výstavbu a pozitivní ekonomická situace (obě shodně 7,4 bodu z 10). Nejméně naopak ke zdražování přispívají rostoucí nároky na ekologičnost budov (5,2 bodu z 10).

Plošný růst průměrné úrovně cen nájmů v Praze predikuje třetina (33 procent) developerských firem. O zvyšování průměrné úrovně cen jen v některých lokalitách hovoří další polovina (54 procent). Jen desetina (13 procent) společností si myslí, že k žádnému růstu cen v hlavním městě nedojde.

Aktuální úroveň cen nájmů v Praze přitom hodnotí mírně nadpoloviční většina (56 procent) ředitelů jako odpovídající. O podhodnocených nájemních cenách kanceláří hovoří 31 procent developerů. Jako nadhodnocené nespatřuje ceny nájmů ani jedna z developerských společností. Průměrná cena nájmu za metr čtvereční v kanceláři kategorie A na pražském trhu se bude v letošním roce podle ředitelů pohybovat na úrovni 17,5 EUR.

Napsat komentář