Lékaři mohou od května předepisovat na dálku zdravotnické prostředky

Kromě léků mohou lékaři od května na dálku předepisovat i zdravotnické prostředky, například berle, injekce, obvazy nebo pleny. Používání e-poukazu je na rozdíl od e-receptu dobrovolné. V tiskové zprávě o tom informoval Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), který oba systémy provozuje.

„Elektronické poukazy na zdravotnické prostředky jsou zatím dobrovolné, zdá se však, že e-poukaz si rychle vybuduje své místo v elektronickém zdravotnictví. Krátce po spuštění systému totiž začali zdravotničtí pracovníci tuto novou funkci e-receptu používat,“ uvedla ředitelka SÚKL Irena Storová.

Zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz je široká škála. Jde například o opakovaně předepisovaný materiál, jako jsou inkontinenční pomůcky, pomůcky pro diabetiky, obvazový materiál nebo injekční stříkačky. Může jít ale také o brýle, vložky do bot, berle, invalidní vozíky, naslouchátka nebo protézy, na které mají pacienti nárok jednou za určenou dobu.

SÚKL očekává, že ročně bude prostřednictvím tohoto systému předepsáno kolem šesti milionů poukazů. V případě elektronických receptů je podle statistik SÚKL takový počet předepsaný zhruba za jeden měsíc. Seznam lékáren a výdejen, kde bude možné elektronický poukaz uplatnit, zveřejňuje SÚKL na webu. Dál pokračuje také možnost předepsat je na papírový poukaz.

Seznam předepsaných zdravotnických prostředků si pacienti mohou stejně jako léky zobrazit ve svém lékovém záznamu. Přihlásit se do něj mohou prostřednictví bankovní identity nebo Portálu občana. Dostupné jsou tam od začátku letošního roku také údaje o nových očkováních. Od června budou muset lékaři zapisovat pacientovi každou vakcínu do lékového záznamu povinně, dosud to bylo dobrovolné. Za pět měsíců je záznamů více než 300.000.

SÚKL dál plánuje také přeshraniční e-recept, který by umožnil vyzvedávat předepsané léky v zahraničí.

Zdroj: allnews.cz

Zdroj: eGOVERNMENT NETWORK NEWS

Napsat komentář