Ke vzniku Digitální a informační agentury mají námitky resorty i úřad vlády

Ke vzniku Digitální a informační agentury (DIA), jejíž zřízení navrhuje místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti), mají námitky jednotlivá ministerstva i úřad vlády. V meziresortním připomínkovém řízení bylo podáno 145 připomínek, většinu se podařilo vypořádat, zbylo šest rozporů. Patří mezi ně dodatečné požadavky na státní rozpočet nebo přesun některých organizačních útvarů z ministerstva vnitra do nové agentury. Vyplývá to z materiálu zveřejněném na vládním webu.

DIA má být ústředním orgánem státní správy, sídlit by měla v Praze. Důvodem jejího vzniku je podle vládních materiálů neuspokojivý stav veřejné správy. Zajistit má nadresortní sdílení digitálních služeb veřejné správy, kdy bude možné účinně a flexibilně zajišťovat jejich vývoj i kybernetické bezpečnostní zájmy ČR.

Cílem je také propojit informační systémy veřejné správy a jednodušeji poskytovat služby lidem po celé republice. Vzniknout má k 1. lednu příštího roku, reálně zahájit činnost by měla až od začátku dubna, aby byl dostatek času na nutné převody a přípravy. V přechodném období bude ústředním orgánem státní správy ve vymezených oblastech nadále ministerstvo vnitra.

Vláda už začátkem dubna schválila Bartošem předložený záměr Transformace koordinace a řízení digitalizace, jehož součástí je nová organizační struktura některých úřadů státní správy.

Nová agentura by také měla provozovat takzvaná kompetenční centra, která soustředí experty na danou oblast. V plánu jsou tři taková centra, jedno pro sdílené služby a odborné vzdělávání, další pro jednotný standard a uživatelskou přívětivost. Třetí se má zabývat analýzami, spoluprací a vývojem.

Vytvoření DIA si vyžádá 168 nových pracovních pozic. Roční náklady na ně a další výdaje jako služby, konzultace či programové vybavení by měly činit 300 milionů korun. Národní plán obnovy by podle materiálu měl zajistit 140 milionů korun ročně, zbytek by připadl na státní rozpočet. Vzhledem k předpokládaným úsporám je ale očekáván návrat investice do 18 až 24 měsíců.

Z dodatečnými náklady na státní rozpočet nesouhlasí ministerstvo financí. Úřad mimo jiné doporučuje, aby DIA nebyla ústředním orgánem státní správy se samostatným rozpočtem, ale vznikla coby správní úřad nebo organizační složka státu, která bude součástí některé existující rozpočtové kapitoly.

Ministerstvo vnitra má obavu z ohrožení výkonu svých agend i veřejné správy, protože vznikem agentury bude oddělen eGovernment, tedy správa věcí veřejných pomocí moderních technologií, od veřejné správy.

Vedoucí Úřadu vlády ČR pak kromě jiného namítá, že návrh neměl být předložen, dokud nenastane shoda na projektové úrovni. Jednomyslná shoda na úrovni řídícího výboru je podle předkladatele nereálná. „Pokud bychom na ní trvali, projekt se protáhne na mnoho let, což by ohrozilo realizaci programového prohlášení vlády a obecně jakéhokoliv reálného pokroku v agendě digitalizace,“ uvedl materiál.

Zdroj: allnews.cz

Foto: Shutterstock

Zdroj: eGOVERNMENT NETWORK NEWS

Napsat komentář