KB: Neauditované konsolidované výsledky za první čtvrtletí 2019

KB Vysočany

Celkové výnosy vzrostly o 5,1 % na 8,0 miliard Kč. Z toho čisté úrokové výnosy stouply oproti předchozímu roku o 9,2 % díky nárůstu objemu úvěrů a vkladů a vyšším tržním úrokovým sazbám, které podpořily výnosy z reinvestování vkladů a kapitálu. Čisté poplatky a provize klesly o 2,1 %. Zlepšily se příjmy za služby podnikům a stále větší část zákazníků přechází na balíčky se širším rozsahem předplacených služeb. To však více než kompenzoval nižší příjem z transakčních a úvěrových poplatků. Čistý výsledek z finančních operací poklesl o 13,5 % na 0,6 mld. Kč, což bylo ovlivněno i přeceněním derivátových pozic.

Provozní náklady stouply o 3,2 % na 4,2 miliardy Kč, přičemž personální i ostatní provozní náklady rostly podobným tempem. Rychlejší růst průměrné mzdy částečně kompenzoval pokles průměrného počtu zaměstnanců o 3,9 % na 8 167.

Kvalita úvěrového portfolia zůstala výborná, což KB umožnilo vykázat čisté rozpuštění opravných položek k úvěrům ve výši 176 mil. Kč. K tomuto výsledku přispělo stále solidní makroekonomické prostředí, nízká míra nesplácení a dobrá výkonnost vymáhání nesplácených úvěrů.

Čistý zisk náležející akcionářům KB dosáhl 3 176 mil. Kč, což je o 5,9 % více než před rokem.

Úvěry klientům se zvýšily o 4,0 % na 637,3 miliardy Kč[1]. Z toho úvěry na bydlení (poskytované společnostmi KB a Modrá pyramida) se zvýšily o 3,9 % a spotřebitelské úvěry (poskytované společnostmi KB a ESSOX) rostly o 3,4 %. Objem úvěrů podnikům a ostatní úvěry poskytnuté Skupinou KB byl větší o 4,2 %.

Vklady klientů stouply meziročně o 4,5 % na 826,1 miliardy Kč.[2] Objem aktiv klientů Skupiny KB v podílových fondech, penzijním spoření a životním pojištění narostl o 5,5 % na 172,9 miliardy Kč.

Kapitálová přiměřenost dosahovala silných 18,9 %, přičemž podíl jádrového Tier 1 kapitálu na rizikově vážených aktivech byl 18,4 %.

Napsat komentář

konference Future Cyber Defence 12. 10. 2023
Events

Future Cyber Defence

Jako mediální partneři Vás zveme na panelovou diskusi Future Cyber Defence, která navazuje na konferenci SCADA SECURITY a předchází konferencím připravovaným na rok 2024. Jednotlivá

Číst dále »