Jihomoravský kraj rozdělí 20 milionů na adaptaci na změnu klimatu

Kraj v letošním roce pokračuje v boji proti následkům dlouholetého sucha na jihu Moravy. Dotační program Podpora adaptačních opatření na změnu klimatu v roce 2022 ve středu 12. ledna schválili krajští radní.

„V roce 2020 kraj podpořil 76 projektů. Poté, co jsme se ujali vedení kraje, jsme v roce 2021 navýšili finance a počet podpořených projektů stoupl loni na dvojnásobek. Proto i letos máme nachystáno 20 milionů, které chceme do naší krajiny investovat. Má to smysl,“ říká hejtman Jan Grolich.

„I přes srážkově vydatnější poslední období je sucho na území jižní Moravy trvalým fenoménem, náš kraj dokonce patří k nejohroženějším regionům v celé České republice. Na podpoře opatření, která mají za cíl přizpůsobení se klimatickým změnám, spolupracujeme s odborníky a přistupujeme k tomu komplexně. Důležité je, že si tuto skutečnost uvědomuje stále více lidí. Začínají tak uvažovat a konat v horizontu více let,“ dodává náměstek hejtmana Lukáš Dubec.

Dotační program se stejně jako v loňském roce člení na čtyři tituly – zadržení vody v krajině, následná péče o zeleň, projektová dokumentace a koncepční dokumenty. „Z celkových 20 milionů korun je 12 milionů určeno na projekty určené k zadržení vody v krajině, 3,5 milionu směřuje na následnou péči o zeleň, stejnou částkou podpoříme vznik patřičné projektové dokumentace a milionem korun koncepční dokumenty k opatřením ke zmírnění dopadů klimatických změn,“ přidává podrobnosti náměstek hejtmana Jan Zámečník.

Finanční podpora kraje v boji proti suchu směřuje jak k obcím, městům a jejich dobrovolným svazkům, tak například ke školám a školským zařízením nebo k drobným zemědělským podnikatelům.

TZ

Zdroj: eGOVERNMENT NETWORK NEWS

Napsat komentář