Inspektorem pro kyberobranu byl jmenován Jan Vacek

Do nové funkce inspektora pro kybernetickou obranu vláda jmenovala dosavadního zaměstnance ministerstva průmyslu a obchodu Jana Vacka. Novinářům to po zasedání kabinetu řekla ministryně obrany. Vackovu nominaci před měsícem projednal sněmovní výbor pro bezpečnost, což je zákonným požadavkem pro jmenování.

Funkce inspektora pro kyberobranu vznikla novelou zákona o Vojenském zpravodajství (VZ). Inspektor bude kontrolovat, zda VZ nakládá s daty a informacemi podle zákona. Vacek je prvním, kdo funkci obsadil. Nominaci dostal od odborníků i ze zpravodajské komunity. Ministryně ho dříve označila za uznávaného odborníka, který se dlouhodobě věnuje legislativně-právním věcem a kyberbezpečnosti.

Inspektor je podřízen přímo ministryni obrany. Kabinet ho jmenuje do funkce na pět let. Novela zákona o VZ, která byla po několika letech schválena před rokem, přiřkla Vojenskému zpravodajství kybernetickou obranu Česka. Vojenští zpravodajci získali v krajních případech i právo ke kybernetickému protiútoku.

Mezi jeho hlavní úkoly patří prověřování správnosti postupů a činností týkajících se nakládání s daty a informacemi získanými v rámci zajišťování obrany státu v kybernetickém prostoru. Inspektor má zároveň spolupracovat s operátory a provozovateli služeb, u kterých Vojenské zpravodajství umístí tzv. nástroje detekce, a vyřizovat jejich případné stížnosti.

Vacek je podle ministerstva uznávaným odborníkem v soukromém sektoru i ve státní sféře, kde v současné době působí. Dlouhodobě se věnuje jak legislativně právním činnostem, tak i problematice kybernetické bezpečnosti. Disponuje také zkušenostmi z kontrolní činnosti ve státní správě. Kandidát splňuje všechny formální požadavky a je držitelem platného osvědčení fyzické osoby příslušného stupně utajení.

Zdroj: allnews.cz

Zdroj: JOBS NETWORK NEWS

Napsat komentář

Generated by Feedzy