Iniciativa FEM „The Smart Logistics Challenge“ a studentská soutěž

Linde Material Handling

Podpora nedávno zahájená zahájenou iniciativy Evropského svazu pro manipulaci s materiálem a skladovací zařízení (FEM) pod heslem „Smart Logistics Challenge – Jak se bude dodávat zítra“ roste.

Tuto iniciativu podporuje například i Linde Material Handling, výrobce manipulační techniky a poskytovatel logistických řešení. Tento projekt vyzývá studenty oboru ekonomie a strojírenství v celé Evropě, aby představili své vize a nápady pro budoucí výzvy v oboru.

Mnoho lidí si ani neuvědomuje, jaké obrovské úsilí stovky tisíc logistických pracovníků vyvíjí, aby zboží a výrobky byly rychle a bezpečně dopraveny do místa určení. Skutečnost, že intralogistika funguje na mnoha místech zcela neviditelným způsobem, je v přímém rozporu s tím, jak důležitou roli hraje při řešení takových ekonomických výzev, jako je e-commerce a Průmysl 4.0. Tento obor tak pro další rozvoj potřebuje jen jedno: ty nejlepší mozky.

„Naším cílem je zaujmout mladé lidi velmi zajímavými tématy z oblasti technologie manipulace s materiálem a podnítit je k zamyšlení, jak by mohla manipulace se zbožím fungovat v budoucnu,“ vysvětluje Christophe Lautray, předseda FEM a člen představenstva (CSO) Linde Material Handling, specialisty na manipulaci s materiálem. „Touto soutěží chceme oslovit širší okruh studentů a chceme je získat pro naše odvětví.“

Soutěž „The Smart Logistics Challenge“ je určena všem studentům evropských univerzit. Jejich příspěvky budou přijímány do 30. března 2018. Třicet finalistů postoupí do dalšího kola, kde budou na svých konceptech spolupracovat s odborníky z oboru. Vybráno a oceněno bude šest vítězů.

-LiM

Napsat komentář