Indexy cen výrobců – květen 2022

výroba index statistika

Meziměsíčně se ceny zemědělských výrobců zvýšily o 5,9 % a meziročně o 39,2 %. Ceny průmyslových výrobců vzrostly meziměsíčně o 1,9 % a meziročně o 27,9 %. Ceny stavebních prací se zvýšily meziměsíčně o 1,1 % a meziročně o 13,5 %. Ceny tržních služeb pro podniky vzrostly meziměsíčně o 0,3 % a meziročně o 5,8 %.

„V květnu pokračoval růst cen všech výrobců. Ceny průmyslových výrobců se meziročně zvýšily téměř o 28 % a ceny v zemědělství o více než 39 %. Ceny stavebních prací meziročně vzrostly dle odhadů o 13,5 % a ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší téměř o 6 %,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.

Ceny zemědělských výrobců se meziměsíčně zvýšily o 5,9 %. Vzrostly ceny drůbeže o 13,8 %, obilovin o 8,2 %, jatečných prasat o 5,9 %, skotu o 4,9 % a mléka o 3,2 %. Klesly ceny olejnin o 1,2 % a ovoce o 4,0 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 39,2 % (v dubnu o 35,3 %). V rostlinné výrobě ceny vzrostly o 54,7 %. Vyšší byly ceny obilovin o 60,3 %, olejnin o 55,9 % a brambor o 25,7 %, ceny ovoce byly nižší o 17,4 % a zeleniny o 9,7 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 22,2 %. Vzrostly ceny skotu o 30,7 %, jatečních prasat o 23,5 %, mléka o 21,8 %, vajec o 17,7 % a drůbeže o 15,6 %.

Ceny průmyslových výrobců se meziměsíčně zvýšily o 1,9 %. Nejrychleji rostly ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Významně vzrostly ceny těžby a dobývání o 4,3 % a obecných kovů a kovodělných výrobků o 3,9 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly vyšší o 3,4 %, z toho mlýnských a škrobárenských výrobků o 10,1 %, mléčných výrobků o 5,3 %, pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků o 5,1 % a zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 4,2 %. V odvětví elektřiny, plynu a páry ceny klesly o 3,6 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 4,6 %. Ceny průmyslových výrobců meziročně vzrostly o 27,9 % (v dubnu o 26,6 %). Nejvíce se zvýšily ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny elektřiny, plynu a páry byly vyšší o 45,8 %, chemických látek a výrobků o 39,1 %, obecných kovů a kovodělných výrobků o 34,7 % a dřeva, papíru a tisku také o 34,7 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se zvýšily o 19,2 %.

Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin vzrostly především ceny energií o 53,9 % a meziproduktů o 29,7 %. Ceny průmyslových výrobců bez energií se meziročně zvýšily o 19,4 %.

Ceny stavebních prací se meziměsíčně dle odhadů zvýšily o 1,1 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 3,0 %. Ceny stavebních prací se meziročně dle odhadů zvýšily o 13,5 % (v dubnu o 12,9 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 26,5 % (v dubnu o 25,2 %).

Ceny tržních služeb pro podniky vzrostly meziměsíčně o 0,3 %, zvýšily se ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě o 1,7 %, za služby v pozemní dopravě o 1,1 % a za pojištění o 0,3 %. Klesly ceny za služby v oblasti zaměstnání, a to o 1,8 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 0,3 %. Ceny tržních služeb pro podniky byly meziročně vyšší o 5,8 % (v dubnu o 5,5%). Vzrostly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 19,4 %, za skladování a podpůrné služby v dopravě o 16,5 % a za služby v oblasti zaměstnání o 12,7 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 4,9 % (v dubnu o 4,7%).

Ceny průmyslových výrobců v EU – duben 2022 (předběžná data)

V zemích Evropské unie (EU), podle údajů zveřejněných Eurostatem, byly ceny průmyslových výrobců v dubnu meziměsíčně vyšší o 1,3 % (v březnu o 5,4 %). Nejvíce se zvýšily ceny na Slovensku o 9,3 %. V Polsku vzrostly ceny o 3,6 %, v Německu o 2,7 %, v Česku o 2,3 % a v Rakousku o 1,5 %. Výrazně klesly ceny v Irsku o 16,4 %.

V dubnu meziročně vzrostly ceny v EU o 37,0 % (v březnu o 36,6 %). Ke zvýšení cen došlo ve všech zemích EU. Nejvíce vzrostly ceny v Dánsku a v Irsku o 62,3 %. Na Slovensku byly ceny vyšší o 49,3 %, v Německu o 33,1 %, v Polsku o 32,2 %, v Rakousku o 28,6 % a v Česku o 26,6 %.

Zdroj: ČSÚ

Napsat komentář