Hospodaření státního rozpočtu skončilo v roce 2021 schodkem 419,7 mld. Kč

Deficit hospodaření státního rozpočtu se v roce 2021 prohloubil o 52,2 mld. Kč. Již druhým rokem se na výsledku podepsaly důsledky epidemie v podobě nižšího ekonomického výkonu a podpůrná či stimulační opatření zasaženým odvětvím ekonomiky, zdravotnímu systému a domácnostem.

Oproti novele zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 s plánovaným deficitem 500 mld. Kč se na lepším plnění podílely především daňové příjmy včetně pojistného na sociální zabezpečení, které svým objemem překročily rozpočet o 96,1 mld. Kč. Za tímto výsledkem stál v prvé řadě vyšší objem mezd a platů, spotřební výdaje domácností, ale i nízké využití nově zavedeného institutu zpětného uplatnění daňové ztráty a mimořádných, zrychlených odpisů podnikatelskými subjekty. Na druhou stranu inkaso čistě daňových příjmů státního rozpočtu zaostalo pod úrovní roku 2020 o 19,2 mld. Kč. Hlavní příčinou bylo snížení zdanění práce a majetku, včetně změny rozpočtového určení daní na vrub státního rozpočtu.

Po očištění o příjmy z Evropské unie a finančních mechanismů (126,3 mld. Kč) a o výdaje, které byly z rozpočtu předfinancovány na společné projekty Evropské unie a České republiky (137,6 mld. Kč), dosáhl deficit 408,4 mld. Kč.

Podrobnosti zde: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2022/pokladni-plneni-sr-44160

Zdroj: eGOVERNMENT NETWORK NEWS

Napsat komentář

Generated by Feedzy