Hödlmayr Logistics CR investuje do budoucnosti

Hödlmayr Logistics CR

Rok 2018 byl pro Hödlmayr Logistics CR a.s. náročný. Zejména zavádění nových norem pro měření spotřeby paliva a emisí výfukových plynů (WLTP) se projevilo na objemech přepravy osobních automobilů. Navzdory ztíženým podmínkám se představitelé společnosti dívají do budoucnosti optimisticky – jen pro rok 2019 počítají v Jenči s investicemi ve výši 3,4 milióny EUR.

Hödlmayr Logistics CR především v letošním roce investuje 2,3 milionu EUR do další modernizace vlastního vozového parku. Skupina Hödlmayr disponuje jednou z nejmodernějších flotil v Evropě. Zatímco průměrné stáří jejích vozidel je 3,8 roku, průměr v tomto odvětví dosahuje sedmi let. V současné době se flotila Hödlmayr International AG skládá z 800 speciálních transportních vozidel, z nichž 99 % tvoří nákladní automobily splňující normy Euro V EEV nebo Euro VI.

Z odborníků na logistiku vozidel automobilovými experty

Nabídka služeb společnosti Hödlmayr Logistics CR značně překračuje pouhou přepravu vozidel. Závazek společnosti co možná nejlépe vyhovět potřebám zákazníků vede k neustálému rozšiřování a inovaci služeb.

„Ze specialistů na logistiku vozidel se z nás rychle stali odborníci na automobilový průmysl. Našim zákazníkům nyní nabízíme vysoce kvalitní a atraktivní služby, ať už se jedná o skladování, předprodejní servis či přípravu ojetých vozidel,“ poukazuje na potenciál trhu s ojetými osobními automobily Eva Kaňovská, výkonná ředitelka společnosti Hödlmayr Logistics Czech Republic.

Kromě toho Hödlmayr letos investuje 1,1 milion EUR do rozšíření své stávající skladové kapacity. Ještě do konce letošního roku přibude v Jenči 12 000 m2 parkovací plochy, čímž vznikne místo pro dalších šest set automobilů.

Budoucnost je na kolejích

Další slibnou odpovědí na vysoké požadavky zákazníků je intermodalita. Kombinovaná přeprava využívající nákladní automobily a železniční vagóny poskytuje větší flexibilitu, je v rámci Evropy efektivnější a v neposlední řadě přispívá k naplňování zásady udržitelnosti v duchu firemního hesla: „Go Green – Go Hödlmayr“. „Proto pracujeme intenzivně na vývoji nových konceptů dopravy, které využívají také železniční sítě,“ uzavírá výkonná ředitelka.

Napsat komentář