Hlavní město valorizuje nájmy v nebytových prostorách pouze o polovinu míry inflace

Pražští radní na pondělním jednání schválili valorizaci nájemného a pachtovného nebytových prostor, budov a pozemků v majetku Prahy pro letošní rok. Nájemné se tím valorizuje o 7,55 procenta, což odpovídá 50 procentům roční míry inflace.

Praha se rozhodla nevyužít celou míru inflace z obavy, že by kvůli tomu mohla přijít o nájemníky nebytových prostor, protože někteří by po třech krizových letech nemuseli skokové navýšení nájemného o 15,1 % unést.

„Meziroční valorizace nájmů je obvyklou praxí v souladu s povinností přistupovat ke správě majetku Prahy s péčí řádného hospodáře. Stejně jako se kvůli inflaci městu navyšují výdaje, musíme se snažit navyšovat i příjmy, abychom mohli nemovitosti ve vlastnictví města udržovat v dobrém stavu. Loňská míra inflace nicméně dosáhla dvouciferných čísel a takové skokové navýšení nájemného by pro mnohé nájemníky nebytových prostor mohlo být likvidační. Rozhodování bylo složité i kvůli tomu, že řada nájemníků platí adekvátní ceny, ale na druhé straně mnoho historických smluv ještě neprošlo revizí a výše nájemného je u nich výrazně nižší, než by měla. Proto jsme se po vzoru Prahy 4 rozhodli jít střední cestou a přistoupit k valorizaci pouze ve výši 50 procent roční míry inflace,“ říká Adam Zábranský, radní pro oblast majetku, legislativy a transparentnosti.

Zvýšení valorizace ve výši 7,55 % odpovídá 50 % roční míry inflace oficiálně vyhlášené Českým statistickým úřadem za rok 2022, roční míra inflace loni činila 15,1 % oproti předcházejícímu roku. Usnesení se týká všech případů smluvních vztahů, které obsahují ujednání o valorizaci nájemného či pachtovného.

„Zdůrazňuji důležitost této valorizace. Nájemné a pachtovné se zvedá poprvé od roku 2020, kdy bylo zmraženo během pandemie Covid-19. Toto opatření pomůže udržet rozumné náklady pro nájemce a zároveň přiblíží úroveň nájemného tržním podmínkám. Je to rozhodnutí, které pomáhá finanční udržitelnosti majetku Prahy,“ říká Zdeněk Kovářík, radní pro oblast financí, rozpočtů fondů a podpory podnikání.

TZ

Zdroj: eGOVERNMENT NETWORK NEWS

Napsat komentář