HDP klesl mezičtvrtletně o 0,4 %

HDP 2022 3Q

Podle předběžného odhadu klesl hrubý domácí produkt ve 3. čtvrtletí mezičtvrtletně o 0,4 % a meziročně vzrostl o 1,6 %.

Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost byl ve 3. čtvrtletí podle předběžného odhadu o 0,4 % nižší než v předchozím čtvrtletí a v porovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku vzrostl o 1,6 %.

„Mezičtvrtletní pokles byl způsoben nižší domácí poptávkou, zejména nižšími výdaji na konečnou spotřebu domácností, u kterých byl zaznamenán pokles již čtvrté čtvrtletí v řadě. Naopak zahraniční poptávka měla pozitivní vliv,“ sdělil Vladimír Kermiet, ředitel odboru národních účtů ČSÚ.

Na hrubou přidanou hodnotu měla negativní vliv především skupina odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství a pokles nastal také ve stavebnictví. Průmysl mírně vzrostl.

K meziročnímu růstu HDP pozitivně přispěla tvorba hrubého fixního kapitálu a zahraniční poptávka. K poklesu došlo u výdajů na konečnou spotřebu. Na meziročním růstu hrubé přidané hodnoty se nejvíce podílel průmysl a většina odvětví služeb.

Zaměstnanost se mezičtvrtletně nezměnila a meziročně vzrostla o 2,0 %.

TZ

Napsat komentář