Gartner: jak zmírnit dopady koronaviru v dodavatelských řetězcích

logistika

Analytici společnosti Gartner doporučují lídrům odpovědným za dodavatelské řetězce, aby se zaměřili na tři klíčové oblasti a minimalizovali tak dopad opatření souvisejících s koronavirem.

„S tím, jak se COVID-19 celosvětově šíří, pozorujeme stále výraznější narušení dodavatelských řetězců, ale také změny v nákupním chování spotřebitelů,“ říká Sarah Wattová, senior ředitelka výzkumu a analytička Gartner Supply Chain. „Narušení dodávek má tři nejčastější podoby: omezená dostupnost zaměstnanců kvůli karanténě, uzavírání továren či zpomalení výroby a omezený přístup k logistice a přepravě zboží. Většina dodavatelských řetězců již dnes přešla na krizové řízení, vyhodnocuje dopady a reaguje na denní nebo dokonce hodinové bázi.“

Gartner doporučuje, aby se lídři odpovědní za dodavatelské řetězce zaměřili především na tři následující oblasti:

První klíčová oblast: Pracovní síla

Ve snaze omezit šíření COVID-19 bylo řadě zaměstnancům doporučeno či nařízeno místními vládami, aby zůstali doma, je výrazně či zcela omezeno cestování – to pochopitelně narušilo nebo zcela zastaví řadu výrobních provozů a následně i dodavatelské řetězce. „Také pracovníci odpovědní za dodavatelské řetězce by měli mít na paměti především ochranu zdraví. Neméně důležité je pamatovat na riziko únavy pracovníků odpovědných za krizové řízení dodavatelského řetězce – a na to, že v takovém případě mohou dělat chybná rozhodnutí.“

Druhá klíčová oblast: Produkty

COVID-19 již dnes v řadě oblastí mění konkurenční prostředí. Zejména dodavatelé komoditizovaných produktů riskují, že ztratí tržní podíl s tím, jak se zákazníci začnou rozhlížet po alternativách či náhradních dodavatelích, nedostanou-li produkt či komponentu včas. Menšímu riziku čelí ti, kteří nabízejí produkty s vysokou mírou věrnosti ke značce – zákazníci jsou v takovém případě častěji ochotní počkat. Obecně lze ale očekávat, že v případě větších či delších omezení zákazníci změní své nákupní návyky a zaměří se spíše na nezbytnosti.

Sami pracovníci odpovědní za dodavatelské řetězce by proto měli spolupracovat na analýze dopadu koronaviru nejen na dostupnost produktů, ale také na poptávku zákazníků. Priority a kompromisy lze určit na základě toho, po kterých produktech je velká poptávka z hlediska celkového objemu či vysoké marže.

Třetí klíčová oblast: Náklady

Současná situace povede k řadě finančních dopadů, jež organizace pocítí: vedle zmíněné dostupnosti či ceny produktů jde také o vyšší náklady na přepravu a častější zpoždění vinou znovuzavedení či zpřísnění hraničních kontrol. V obecné rovině tak řada podniků nebude plnit své finanční cíle. „Očekávejte, že nasmlouvané ceny a množství materiálů nemusí platit. Dodavatelé mohou aplikovat klauzuli o vyšší moci nebo hledat jiné způsoby, jak přenést dodatečné náklady dál do dodavatelského řetězce,“ vysvětluje Sarah Wattová.

Veškeré dodatečné náklady související s koronavirem by měly být chápány jako záležitost týkající se celé organizace, a nikoliv jen jednoho oddělení. Je tak snazší vyhodnotit jejich dopad na schopnost podniku dosáhnout původně očekávaného hospodářského výsledku a včas upozornit všechny na něm zainteresované.

„Je také rozumné probrat s právním oddělením či externími právníky stávající smlouvy s dodavateli, abyste při jejich případné obnově mohli lépe ochránit své zájmy proti obdobným situacím v budoucnu. Dodavatelské řetězce už po COVID-19 nebudou jako dřív. Mnohem větší důraz bude do budoucna kladen na odolnost, možná rizika a plány byznys kontinuity,“ dodává Sarah Wattová.

Napsat komentář

konference Future Cyber Defence 12. 10. 2023
Events

Future Cyber Defence

Jako mediální partneři Vás zveme na panelovou diskusi Future Cyber Defence, která navazuje na konferenci SCADA SECURITY a předchází konferencím připravovaným na rok 2024. Jednotlivá

Číst dále »