Fond GIC rozšiřuje logistickou platformu P3

P3 logistika

Singapurský suverénní majetkový fond GIC uzavřel smlouvu o akvizici evropského portfolia průmyslových nemovitostí („Maximus“) od fondů spravovaných společnostmi přidruženými k Apollo Global Management, přednímu světovému správci alternativních investic. Akvizice v hodnotě 950 milionů eur je v souladu se strategií GIC zaměřenou na rozšiřování logistického portfolia společnosti P3, kterou plně vlastní, a upevňování její pozice jako předního developera a správce průmyslových nemovitostí v Evropě.

Portfolio Maximus tvoří 28 logistických center rozkládajících se na ploše více než 1 000 000 m2, které jsou vhodně situovány v klíčových logistických uzlech po celé Evropě, např. v Německu, Polsku, Slovensku, Nizozemí, Belgii a Rakousku. Správou portfolia bude pověřena společnost P3, která jeho prostřednictvím získá další opěrné body v západní Evropě. Budovy v rámci nového portfolia využívají nejrůznější nájemci, například společnosti působící v odvětví automobilového průmyslu, e-mobility, distribuce, e-commerce, logistiky tzv. poslední míle a další. Předpokládá se, že akvizice bude dokončena v prvním čtvrtletí roku 2020, dle obvyklých podmínek pro uzavření takové transakce a po jejím nutném schválení regulačními úřady.

Napsat komentář