Exportní průzkum 2021: České firmy se během krize přeorientovaly na blízké trhy

průzkum export 2021

Exportní průzkum Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) ve spolupráci s agenturou CzechTrade a Ministerstvem průmyslu a obchodu ukázal, že se české malé a střední podniky během pandemie v exportu spolehly na okolní země, v dohledné době chtějí exportní příležitosti opět rozvíjet.

Exportní výzkum potvrzuje dlouhodobý trend, že malé a střední podniky jsou exportně více geograficky vázané na okolní země, spíše než na vzdálená teritoria a do Evropské Unie exportuje 97 % dotazovaných. Z průzkumu též plyne, že firmy s větším obratem mají tendenci obchodovat ve vzdálenějších zemí. Souvisí to nepochybně s rozsahem agendy, kapacitou a zdroji – ať již finančními nebo personálními.

„Oproti výzkumu v roce 2019 poklesl počet zemí, do kterých firmy exportují. 70 % dotazovaných v roce 2019 exportovalo do více než 3 zemí, nyní je tento podíl 53 %. Počet zemí, do kterých firmy exportují, závisí na obratu společnosti. S jeho nárůstem rovněž stoupá chuť exportovat na více zahraničních trhů. S tím je spojena i problematika kapacity, zdrojů a obchodního zázemí u nás i v exportní destinaci. Platí totiž, že s lokálním zastoupením šance na úspěch výrazně rostou. Týká se to typicky nejen zemí například Blízkého východu, kde je to prakticky nutností, ale rovněž v Evropě to hraje určitou roli. V době cestovních omezeních jsou zahraniční kanceláře CzechTrade důležitější než kdy dřív,“ říká Radomil Doležal, generální ředitel agentury CzechTrade. Ta je podle průzkumu po bankách druhou nejčastěji využívanou formou podpory exportu a aktuálně s ní spolupracuje 30 procent dotazovaných.

Největšími problémy v exportu

Jako největší těžkosti spojené s exportem firmy uváděly rostoucí ceny a tím i náklady. Hned 38 % dotazovaných vidí jako klíčový problém právě zvýšenou cenu dopravy a v těsném závěsu pak 35 % uvádí exportní překážku rostoucí náklady na výrobu. Právě ceny materiálů rostou bezprecedentně, a to znamená zdražování i pro zákazníky (B2B i B2C). V tomto důsledku může docházet i k odkládání zbytných investic. Snaha zvládnout rostoucí náklady a překlenout cestovní omezení vedou ke zkracování dodavatelských řetězců. Potenciálem pro české exportéry jsou dodavatelé z blízkých trhů.

„Kromě raketově rostoucích vstupních nákladů komplikuje situaci firem v České republice také nedostatek adekvátní pracovní síly ve výrobních podnicích. Nejvyšší poptávka českých podnikatelů je po nových obchodních kontaktech a příležitostech. Více příležitostí na trhu vidí zejména menší firmy, které se umí rychleji přizpůsobit novým podmínkám,“ říká k průzkumu místopředseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Evžen Reitschläger.

Digitalizace pomohla jen části firem

Digitalizace byla jedním ze způsobů, jak se firmy vypořádávaly s krizí. Pozitivně ji hodnotí 30 %. O jedenáct procent více však uvádí, že jim s řešením nepomohla. „Samozřejmě, digitalizací, minimálně v průmyslovém segmentu (B2B), byznys zcela jistě nenahradíte. Ostatně právě v odvětvích jako energetika či strojírenství hrají klíčovou roli veletrhy a výstavy. Ty se však během pandemie téměř nekonaly. Zároveň by však 21 % dotazovaných ocenilo pomoc právě v této oblasti. Je dobře, že se firmy pokusily do virtuálního prostředí přenést kromě obchodních aktivit i ty propagační. Jistě to je cesta, která tu i do budoucna zůstane. I proto CzechTrade rozvíjí nové způsoby prezentace, které mohou doplnit výstavy a veletrhy virtuálními a digitálními formáty.“ říká Radomil Doležal.

Na potřebu obnovení veletrhů a nutnosti rozvíjet digitální formáty prezentace poukazuje také AMSP ČR „Absence veletrhů komplikuje situaci exportérů. Online forma je realizovatelná jen pro některé segmenty. Pro mnohé obory je však naprosto nevyhovující,“ dodává Evžen Reitschläger.

Exportního průzkumu 2021 se zúčastnilo 300 českých malých a středních podniků, a provedla jej výzkumná agentura Ipsos. Průzkum mapuje export a exportní oblasti, a kromě nových poznatků také srovnává výsledky s předchozí vlnou pandemie COVID-19. Průzkum probíhal mezi 17. a 29. květnem 2021.

TZ

@RadekVyskovsky

Napsat komentář