Evropská komise schválila program veřejné podpory Covid kultura II

kultura event

Evropská komise vydala souhlasné rozhodnutí ve věci českého opatření veřejné podpory pro subjekty působící v oblasti kultury, tzv. COVID kultura II. Program podle rozhodnutí Komise splňuje požadavky tzv. dočasného rámce. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v minulých dnech intenzivně vyjednával jak s poskytovatelem – Ministerstvem kultury ČR, tak s Evropskou komisí, aby dosáhl co nejrychlejšího schválení programu.

Program disponující prostředky ve výši 750 milionů korun, které bude vyplácet Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, je určen pro pořadatele kulturních akcí, jež musely být odloženy nebo zrušeny v souvislosti s opatřeními české vlády směřujícímu proti šíření epidemie nemoci COVID-19.

Opatření navazuje na program COVID kultura, který byl Komisí schválen v srpnu tohoto roku a umožňoval poskytnout podporu organizátorům kulturních akcí, které se měly uskutečnit mezi 10. březnem a 31. srpnem 2020. Nově schválený program prodlužuje toto časové období až do 31. prosince 2020.

Veřejná podpora ve formě přímých grantů může nahradit až 50 % způsobilých nákladů na kulturní akce, jež byly v důsledku pandemie omezeny, zrušeny nebo přesunuty, nebo až 80 % nákladů na průběžné kulturní aktivity, jako jsou divadla, hudební kluby, kulturní centra apod.

Napsat komentář