Evropská komise schválila prodloužení platnosti rozhodnutí u šesti opatření v návaznosti na šestou změnu Dočasného rámce

V souvislosti s pandemií vyvolanou virem SARS COV-19 a přijatými vládními opatřeními byla Evropskou komisí (dále „EK“) schválena pro Českou republiku celá řada podpůrných opatření na základě Dočasného rámce. Dne 18.11.2021 byla EK přijata šestá změna Dočasného rámce. Došlo zejména k prodloužení jeho platnosti do 30.6.2022 a ke zvýšení limitu dle bodu 3.1 DR na částku 2,3 mil. EUR.

Členské státy byly EK vyzvány, pokud si přejí prodloužit stávající opatření a případně provést další změny s cílem uvést tato opatření do souladu s Dočasným rámcem ve znění změn, aby záměr EK co nejdříve oznámily předložením seznamu všech stávajících opatření podpory, které hodlají změnit či prodloužit.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve spolupráci s poskytovateli provedl notifikaci začátkem prosince 2021. Kromě prodloužení programů do 30. 6. 2022 byly u některých programů navýšeny limity dle bodu 3.1 Dočasného rámce. Evropská komise vydala pozitivní rozhodnutí ve věci změny stávajících šesti opatření opět velice rychle, a to dne 21.12.2021, pod číslem SA.100917. Jedná se o programy Covid 2021, Covid Nepokryté náklady, OP Zaměstnanost, Covid Lázně a programy Ministerstva zdravotnictví týkající se odložení některých povinností pro OSVČ a odložení plateb zdravotního pojištění. Rozhodnutí, u kterých došlo ke změnám, naleznete zde.

TZ

@RadekVyskovsky

Zdroj: eGOVERNMENT NETWORK NEWS

Napsat komentář