eRecept: Češi si brzo budou moci vyzvedávat léky na elektronický recept i mimo ČR

Vyzvednout si léky na elektronický recept bude brzo možné i v zahraničí, a to díky přeshraniční preskripci. Jde o další rozšíření systému eRecept, které zvýší komfort pacientů. V těchto dnech probíhají finální testy v produkčním prostředí s ostatními státy EU. Po jejich úspěšném splnění bude ve spolupráci s Evropskou komisí určen termín zahájení „ostrého provozu“.

V současné době je k vyzvednutí léků v zahraničí potřeba papírový předpis, nově bude v některých zemích pacientům stačit elektronický identifikátor. „Našli jsme další způsob, kterým bude systém eRecept pacientům pomáhat, a to i ve složitých situacích, které mohou při cestování mimo Českou republiku nastat. Pokud si své léky zapomeneme zabalit, nebo se nám třeba pobyt v zahraničí nečekaně protáhne a s léky nevystačíme, bude stačit kontaktovat svého lékaře, který běžným způsobem vystaví eRecept a pacient si jej v daném místě vyzvedne,“ popisuje ředitelka SÚKL Irena Storová.

„Jako pověřený provozovatel Národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví jsme rádi, že můžeme ve spolupráci se SÚKL českým občanům umožnit využívat další službu přeshraničního elektronického zdravotnictví. Věřím, že jde o službu, která bude mít velmi praktický dopad pro české spoluobčany v zahraniční i evropské občany v ČR a přispěje k jejich komfortu a bezpečí při cestování,“ uvádí hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

Přeshraniční preskripce funguje již v několika zemích EU, další plánují zapojení

Přeshraniční eRecept je nyní možné uplatnit v Chorvatsku, Finsku, Estonsku nebo Portugalsku. V nejbližší době se k těmto zemím kromě České republiky přidá také Švédsko, Polsko a Španělsko. Zapojení jednotlivých států je zcela dobrovolné a má na něj vliv především úroveň elektronizace zdravotnictví v dané zemi, rozvinutá elektronická preskripce je podmínkou pro zapojení do přeshraniční výměny. První kroky ke spuštění přeshraniční preskripce už podniklo také Řecko, Irsko, Maďarsko, Lotyšsko, Itálie, Litva a Kypr.

Uplatnění českého eReceptu v zahraničí

Český pacient v zahraniční lékárně předloží svůj identifikační doklad, tzn. pas nebo občanský průkaz a také identifikátor eReceptu (stejně jako v ČR ze SMS, e-mailu nebo aplikace), na základě toho může být příslušný eRecept vydán. Lékárník v zahraničí se spojí s českým systémem eRecept a ověří platnost elektronického receptu. Vzhledem k tomu, že obchodní názvy léčivých přípravků se v jednotlivých zemích mohou lišit, budou se lékárníci při výdeji řídit účinnou látkou daného léčiva.

Díky centrálním evropským číselníkům a katalogům dostanou lékárníci kompletní informace o účinných látkách, formě, množství a dávkování tak, aby mohli spolehlivě posoudit, jaký lék vydat. Všechny tyto informace navíc budou v úředním jazyce dané země, lékárníci je tedy nebudou muset sami překládat.

Jakmile lékárník provede výdej léků, odešle se informace o výdeji zpět do země vystavení eReceptu. Předepisující lékař tak bude mít v lékovém záznamu možnost ověřit, zda si pacient léky vyzvedl.

Vyúčtování českých eReceptů, které budou vydány v zahraničí, bude prozatím fungovat i nadále běžnou formou jako v případě klasických papírových receptů. Pacient léky zaplatí a spojí se se svou zdravotní pojišťovnou. Do budoucna bude možné přejít na automatizovanou formou elektronického vyúčtování.

Stejným způsobem si pak cizinci mohou vyzvednout své léky v České republice. Důležité je však upozornit, že i pro lékárny je zapojení do přeshraniční preskripce dobrovolné, a ne všechny musí být na vydávání léků na přeshraniční eRecept připraveny.

I po spuštění elektronické preskripce nadále zůstane zachována možnost předepisování listinných receptů, které je možné uplatnit ve všech zemích EU.

Na projektu přeshraniční preskripce SÚKL spolupracuje s krajem Vysočina jako provozovatelem Národního kontaktní místa pro elektronické zdravotnictví

Přeshraniční eRecept a eDispenzace jsou novou službou, která byla implementována v rámci informačního systému veřejné správy Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví. „Implementace přeshraniční služby elektronické preskripce a dispenzace nebyla jednoduchá, protože se jedná o mezistátní předávání velmi citlivých osobních údajů, a proto jsou nastavené nároky na obdržení souhlasu se zprovozněním služby velmi vysoké. Jsme rádi, že ve spolupráci s velmi profesionálním projektovým týmem ze SÚKL bylo možné všechny podmínky splnit, a budeme i nadále spolupracovat při běžném provozu služby,“ doplnil radní Kraje Vysočina pro informatiku a komunikační technologie Jan Břížďala.

„Pro SÚKL je důležité, aby systém eRecept držel krok s rozvojem elektronizace zdravotnictví v Evropě a českým pacientům přinášel stejné výhody, jaké mají pacienti v dalších členských státech EU,“ doplnila ředitelka SÚKL s tím, že přeshraniční preskripce by mohla být spuštěna ještě před tím, než se Češi vydají na letní dovolené.

TZ

Zdroj: eGOVERNMENT NETWORK NEWS

Napsat komentář